Wracają pokazy multimedialne na placu Litewskim (harmonogram) - wlubelskim.pl

Wracają pokazy multimedialne na placu Litewskim (harmonogram)

Po zimowej przerwie na plac Litewski powrócą pokazy na fontannie multimedialnej. W maju zaplanowano 12 takich pokazów, które odbywać się będą głównie w piątki i soboty o godz. 21.00. Projekcje będą towarzyszyć wydarzeniom kulturalnym i sportowym.

Inauguracyjny pokaz odbędzie się w piątek (3 maja). Jako pierwszy zobaczymy premierowy pokaz, który powstał z okazji jubileuszu 450-lecia Unii Lubelskiej.

Unia Narodów to alegoryczna opowieść, w reżyserii Łukasza Witt-Michałowskiego, o kształtowaniu relacji pomiędzy Polską a Litwą, które doprowadziły do powstania jednej z najtrwalszych unii politycznych i rozkwitu tej części Europy. To opowieść o trudnym związku równych sobie i nieraz skonfliktowanych na przestrzeni wieków państw, które w trudnych dla Europy czasach wojen potrafiły dostrzec, że prawdziwe bezpieczeństwo i rozwój można uzyskać łącząc swe siły. Zaowocowało to Unią Narodów, która przetrwała 409 lat, a jej ukoronowaniem stało się jedno z najpotężniejszych państw ówczesnej Europy – Rzeczpospolita Obojga Narodów, która wprowadziła Polskę i Litwę w Złoty Wiek rozwoju. Siłą sprawczą tych zmian byli nie królowie i rządy, lecz obywatele. Narracja pokazu oparta została na oksfordzkiej historii unii polsko-litewskiej, autorstwa profesora Roberta Frosta, która opowiada o kształtowaniu się państwa opartego na konsensusie, wielonarodowego oraz pluralistycznego pod względem religijnym, budowanego odgórnie i oddolnie na drodze pokojowych negocjacji, a nie wojny i podboju.

W tym roku zaplanowano łącznie około 50 pokazów. Szczegółowy harmonogram będzie uzupełniany na bieżąco w każdym miesiącu. Pokazy potrwają do końca września.

Harmonogram na maj:

1.   piątek   (3 maja)   21:00 – Unia Narodów, Anioły Lubelskie

2.   sobota  (4 maja)   21:00 – Unia Narodów, Sen o Mieście

3.   piątek   (10 maja)  21:00 – Unia Narodów, Wydarzenia Kulturalne

4.   sobota  (11 maja)  21:00 – Unia Narodów, Sen o Mieście

5.   poniedziałek  (13 maja)  21:00 – Unia Narodów, Anioły Lubelskie

6.   wtorek   (14 maja)  21:00 – Unia Narodów, Sen o mieście

7.   piątek    (17 maja)  21:00 – Unia Narodów, Wydarzenia Kulturalne

8.   sobota   (18 maja)  21:00 – Unia Narodów, Anioły Lubelskie

9.   czwartek (23 maja)  21:00 – Unia Narodów, Anioły Lubelskie

10.  piątek     (24 maja)  21:00 – Unia Narodów, Historia Placu Litewskiego na wesoło

11.  sobota    (25 maja)  21:00 – Unia Narodów, Sen o Mieście

12.  piątek    (31 maja)  21:00 – Unia Narodów, Sen o Mieście

Opisy pozostałych pokazów:

  • „Anioły lubelskie” jest to 12 minutowa prezentacja multimedialna w reżyserii Janusza Opryńskiego, nawiązująca do fresków znajdujących się we wnętrzu Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim, pokaz zawiera partie wokalne z lubelskiej cerkwii katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego z udziałem Abp Abla. Za warstwę artystyczną pokazu odpowiada Centrum Kultury w Lublinie, a animację 2D i 3 D stwotrzył kolektyw kilku.com

  • „Sen o Mieście” to 20-minutowa inscenizacja nawiązująca do widowiska teatralnego w reżyserii Janusza Opryńskiego, prezentowanego podczas obecności Lublina we Wrocławiu w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Spektakl jest opowieścią o kluczowych epizodach z historii Lublina. Widowisko zostało zrealizowane przy udziale tancerzy, sztukmistrzów, artystów nowego cyrku – w formie multimedialnej zostanie zaprezentowane w towarzystwie fontann i laserów.

  • „Historia Placu Litewskiego na wesoło” to pokaz przygotowany przez Poławiacze Pereł Improv Teatr. Artyści podjęli się nagrania miniatur scenicznych inspirowanych historią placu Litewskiego, z uśmiechem i przekornie przedstawiają 5 scen z placu Litewskiego i 5 najważniejszych wydarzeń, które ich zdaniem odmieniły oblicze centrum Lublina.

  • „Wydarzenia Kulturalne” to prezentacja najważniejszych festiwali i wydarzeń kulturalnych Miasta Lublin. Filmy prezentujące lubelskie festiwale są przeplatane pokazami fontann w rytm muzyki i tańca wody.