Zakończyły się odbiory techniczne ul. Grygowej. Trasa może zostać otwarta jeszcze w tym miesiącu jeśli nadzór budowlany wyda pozwolenie na użytkowanie.

Przebudowa ul. Grygowej to jedna z większych inwestycji Lublina. Przed przebudową ulicy, nad torami kolejowymi rozciągał się wiadukt o długości 750 metrów, który od wielu lat był w bardzo złym stanie technicznym co wiązało się z dużymi ograniczeniami ruchu w tym rejonie. Po przebudowie utworzono cztery wiadukty, każdy z dwoma pasami ruchu. Gdy tylko zostanie oddana do użytku, znacznie ułatwi komunikację pomiędzy Hajdowem i Zadębiem a Felinem i Bronowicami.

Nad jezdnią pojawiła się także trakcja trolejbusowa, która umożliwia dojazd do zajezdni od strony ul. Metalurgicznej. Obecnie miasto złożyło już dokumenty do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i oczekuje na ich weryfikację. Jest szansa, że sprawa zostanie potraktowana priorytetowo, a ruch zostanie przywrócony już na przełomie kwietnia i maja. Koszt przebudowy ul. Grygowej wyniósł ponad 70 mln złotych.

Powiązane
Scroll to Top