Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, po raz kolejny nie dopuścili do nielegalnego przekroczenia granicy. Tym razem zatrzymano zarówno nielegalnych migrantów z Tadżykistanu jak i organizatorów przerzutu przez granicę.

W nocy, 7 kwietnia br. funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówki w Chłopiatynie, podczas działań związanych z ochroną granicy państwowej, zaobserwowali dzięki kamerze termowizyjnej,  dwóch mężczyzn, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. Na miejsce zdarzenia wysłano patrol, który zatrzymał ich w pobliżu miejscowości Oserdów na ternie pow. tomaszowskiego. Jak ustalili funkcjonariusze, zatrzymani to dwaj obywatele Tadżykistanu, którzy nie posiadali przy sobie dokumentów uprawniających ich do pobytu na terytorium Polski.

Tej samej nocy, inny patrol Straży Granicznej w m. Wasylów w pow. tomaszowskim, wylegitymował  dwóch kolejnych obywateli Tadżykistanu. Z przeprowadzonej kontroli dokumentów pobytowych wynikało, iż obaj mężczyźni przebywają na terenie UE legalnie. Jednak cel ich pobytu w pobliżu granicy kraju legalny już nie był, okazało się bowiem, iż mężczyźni przyjechali samochodem by odebrać swoich rodaków.

Zarówno migranci jak i ich „odbiorcy” zostali przewiezieni na teren Placówki Straży Granicznej w Chłopiatynie. Nielegalni migranci w rozmowie z funkcjonariuszami przyznali, iż Polska miała być dla nich jedynie krajem „tranzytowym”, docelowo chcieli dotrzeć do Niemiec. W toku dalszych czynności procesowych, funkcjonariusze ustalili dwóch kolejnych organizatorów nielegalnej migracji. Byli to również obywatele Tadżykistanu, którzy zostali zatrzymani 8 i 11 kwietnia br. w Warszawie.

Dwaj migranci, którzy nielegalnie przekroczyli granicę państwa, po przeprowadzeniu względem nich czynności administracyjnych, zostali przekazani służbom granicznym Ukrainy. Natomiast pozostała czwórka zatrzymanych usłyszała zarzuty organizowania nielegalnego przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. W stosunku do dwóch ob. Tadżykistanu, zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Dwóch pozostałych otrzymało dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju.

Powiązane
Scroll to Top