Dziś radni miejscy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, Piotr Gawryszczak i Piotr Popiel zaprezentowali dwa projekty uchwał nad jakimi pochyli się Rada Miasta Lublin. Pierwszy dotyczy bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Lublin, drugi zaś upamiętnienia przez Miasto Lublin 450. rocznicy Unii Lubelskiej w formie tablicy pamiątkowej. 

Bonifikata od opłaty za przekształcenie gruntów zamiast ustawowych 60% w pierwszym roku miałaby wynosić 90% zaś w drugim zwiększona z 50% do 70%. W kolejnych latach bonifikata wyniosłaby odpowiednio 40%, 30%, 20% aż do 10% w szóstym roku po przekształceniu.

„Wychodzimy naprzeciw głosom wielu mieszkańców, użytkowników wieczystych w Lublinie, którzy chcą podobnie jak mieszkańcy Warszawy czy Gdyni i innych gmin zapłacić niższą opłatę za przekształcenie” – mówi radny Rady Miasta Piotr Gawryszczak

Radni przedstawili także uchwałę w sprawie upamiętnienia 450. rocznicy Unii Lubelskiej w formie tablicy pamiątkowej, która miałaby zawisnąć na miejskim ratuszu w miejscu gdzie podobna, dwuczęściowa tablica poświęcona unii z 1569 roku i przyłączeniu do Polski terenów Litwy Środkowej znajdowała się przed II Wojną Światową. Na tablicy miały się znaleźć 4-polowy herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów i napis: „Przeszłości: Na Chwałę, Współczesnym: Na Wytrwanie, Potomnym: Na wzór”.

Najbliższa sesja rady miasta odbędzie się 26 kwietnia.

 

Powiązane
Scroll to Top