Posłanki interweniują u premiera Morawieckiego w sprawie Azotów Puławy - wlubelskim.pl

Posłanki interweniują u premiera Morawieckiego w sprawie Azotów Puławy

Posłanki Elżbieta Kruk i Gabriela Masłowska złożyły interpelację poselską do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w sprawie działań zarządu Grupy Azoty SA w Tarnowie. Zdaniem posłanek decyzje podejmowane przez Grupę Azoty SA mają niekorzystny wpływ na funkcjonowanie Azotów Puławy.

„Niepokojące są decyzje zapadające w Grupie Azoty SA mające bardzo niekorzystny wpływ na funkcjonowanie jednego z dwóch największych pracodawców w regionie, tj. Azotów Puławy. Działania i decyzje podejmowane przez Zarząd Grupy Azoty w Tarnowie w stosunku do puławskich zakładów skutkują ogromnym wzburzeniem wśród pracowników firmy i mieszkańców miasta, a przede wszystkim wpływają na coraz gorsze wyniki zarówno Puław, jak i całej grupy, w której Puławy wypracowują ponad 50% zysków” – czytamy w złożonej przez posłanki interpelacji.

Zdaniem parlamentarzystek Grupa Azoty SA zablokowała Azotom Puławy realizację zaplanowanej w 2017 roku współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, dotyczącej dostarczania nawozów mineralnych do gospodarstw rolnych nad którymi KOWR sprawuje nadzór właścicielski. Niepokój wzbudza także zmiana regulaminu, w którym pojawił się zapis, że możliwość kandydowania do Rady Nadzorczej Grupy Azoty SA przysługuje jedynie pracownikom tarnowskich Azotów. „Odebrano tym samym pracownikom Azotów Puławy ustawowe uprawnienie” – podkreślają posłanki przytaczając ustawę o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników z dnia 30 sierpnia 1996 roku.

W marcu bieżącego roku Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police SA podjął decyzję w sprawie podwyższenia planowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki na drodze emisji nowych akcji z prawem poboru, celem wsparcia projektu Polimery Police. Pracownicy puławskich zakładów mają obawy co do zaangażowania ich spółki w to przedsięwzięcie. Ich zdaniem może mieć to negatywny wpływ na planowane inwestycje w Azotach Puławy

Posłanki skierowały także szereg pytań do premiera Morawieckiego, między innymi o to czy podejmie kroki w celu zagwarantowania pracownikom Azotów Puławy i pozostałych spółek prawa do wyboru przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej Grupy Azoty, a także o zaangażowanie w emisję akcji puławskich azotów.