O godz. 13.30 odbyła się konferencja prasowa z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania, Mariusza Banacha oraz Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania, Ewy Dumkiewicz-Sprawki, dotycząca aktualnej sytuacji w lubelskich placówkach oświatowych w związku z trwającym strajkiem nauczycieli.

„Niezwykle odpowiedzialnie zachowali się rodzice uczniów, którzy najczęściej nie posyłali dzieci do szkół i przedszkoli. Priorytetem dla nas jest przeprowadzenie egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty. Dzisiaj o godz. 14.00 spotykamy się z dyrektorami szkół gimnazjalnych i podstawowych. Będziemy pytać jak możemy jeszcze pomóc by te egzaminy się odbyły” – mówił podczas briefingu Mariusz Banach

Jak poinformowała Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania, Ewa Dumkiewicz-Sprawka, akcja protestacyjna prowadzona jest w 110 spośród 155 placówek prowadzonych przez miasto.  Strajk trwa w 32 przedszkolach z 64 podległych miejskiej oświacie. To właśnie przedszkola były największym problemem dla organów prowadzących jeżeli chodzi o zapewnienie dzieciom opieki. Do strajku przyłączyły się wszystkie samodzielne licea i gimnazjum nr 2 (łącznie 11 placówek). Protest prowadzony jest także w 36 szkołach podstawowych (38 podległych), w 11 internatach, bursach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych (17 podległych), a także w 19 z 23 podległych pod miasto zespołach szkół i  4 ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Wszystkie dzieci, które przyszły dziś do szkoły mają zapewnioną opiekę. W 33 placówkach pracuje świetlica szkolna. W niektórych szkołach do strajku przystąpili pracownicy niepedagogiczni. Policja i straż miejska poinformowała że do godz. 13.00 nie odnotowano żadnych zgłoszeń w związku z zaistniałą sytuacją.

 

Powiązane
Scroll to Top