Nauczyciele rozpoczęli strajk. W Lublinie strajkuje 110 placówek - wlubelskim.pl

Nauczyciele rozpoczęli strajk. W Lublinie strajkuje 110 placówek

Dziś w całym kraju rozpoczyna się bezterminowy strajk nauczycieli. Spośród trzech związków zawodowych jedynie „Solidarność” podpisała porozumienie z rządem. ZNP i FZZ nie przystały na propozycje rządu. W Lublinie do strajku przystąpiło 110 placówek szkolnych.

W większości placówek podczas strajku nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. W placówkach zorganizowana zostanie natomiast opieka dla uczniów. Szkoły na bieżąco kontaktują się z rodzicami i zamieszczają na swoich stronach internetowych komunikaty o akcji strajkowej. Lubelski ratusz zwrócił się do rodziców z prośbą o wyrozumiałość i zapewnienie na czas strajku innej formy opieki swoim pociechom.

Miasto Lublin jest organem prowadzącym dla 155 szkół i placówek oświatowych. W tych jednostkach zatrudnionych jest blisko 6 tysięcy nauczycieli i 3 tysiące pracowników niepedagogicznych. W szkołach na terenie Lublina uczy się ponad 52 tysiące uczniów i wychowanków.

Lista lubelskich placówek, które zadeklarowały strajk 8 kwietnia:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego
4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza
5. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Władysława Łokietka
6. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta
7. Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego
8. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza
9. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II
10. Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina
11. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja
12. Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza
13. Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego
14. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi
15. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich
16. Szkoła Podstawowa nr 25 im. Władysława Broniewskiego
17. Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori
18. Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej
19. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza
20. Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego
21. Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich
22. Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka
23. Szkoła Podstawowa nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej
24. Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego
25. Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza
26. Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów
27. Szkoła Podstawowa nr 40 im. Leona Kruczkowskiego
28. Szkoła Podstawowa nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
29. Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego
30. Szkoła Podstawowa nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego
31. Szkoła Podstawowa nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
32. Szkoła Podstawowa nr 48 im. Józefa Piłsudskiego
33. Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia
34. Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II
35. Szkoła Podstawowa nr 52 im Marii Konopnickiej
36. Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego
37. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26
38. Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej
39. I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
40. II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego
41. III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej
42. IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej
43. V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
44. VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja
45. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej
46. IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
47. XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
48. XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”
49. XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego
50. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta
51. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
52. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich
53. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
54. Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego
55. Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II
56. Zespół Szkół nr 6
57. Zespół Szkół nr 11
58. Zespół Szkół nr 12
59. Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji
60. Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
61. Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. Franciszka Kleeberga
62. Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów
63. Zespół Szkół Elektronicznych
64. Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego
65. Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki
66. Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta
67. Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego
68. Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2
69. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
70. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
71. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej
72. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II
73. Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”
74. Bursa Szkolna nr 2
75. Bursa Szkolna nr 3
76. Bursa Szkolna nr 5
77. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
78. Zespół Poradni nr 3
79. Przedszkole nr 2 w Lublinie
80. Przedszkole nr 4 w Lublinie
81. Przedszkole nr 5 w Lublinie
82. Przedszkole nr 9 w Lublinie
83. Przedszkole nr 10 w Lublinie
84. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12
85. Przedszkole nr 13 w Lublinie
86. Przedszkole nr 18 w Lublinie
87. Przedszkole nr 19 w Lublinie
88. Przedszkole nr 28 w Lublinie
89. Przedszkole nr 33 im. Kubusia Puchatka
90. Przedszkole nr 34 w Lublinie
91. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 36
92. Przedszkole nr 37 w Lublinie
93. Przedszkole Integracyjne nr 40
94. Przedszkole nr 42 w Lublinie
95. Przedszkole nr 45 w Lublinie
96. Przedszkole nr 46 w Lublinie
97. Przedszkole nr 48 w Lublinie
98. Przedszkole nr 50 w Lublinie
99. Przedszkole nr 57 w Lublinie
100. Przedszkole nr 58 w Lublinie
101. Przedszkole nr 59 w Lublinie
102. Przedszkole nr 63 w Lublinie
103. Przedszkole nr 66 w Lublinie
104. Przedszkole nr 69 w Lublinie
105. Przedszkole nr 72 w Lublinie
106. Przedszkole nr 73 w Lublinie
107. Przedszkole nr 76 w Lublinie
108. Przedszkole nr 77 w Lublinie
109. Przedszkole nr 78 w Lublinie
110. Przedszkole nr 79 w Lublinie