"Czysty Chełm" dzięki mieszkańcom - wlubelskim.pl

„Czysty Chełm” dzięki mieszkańcom

3-6 kwietnia były świetną okazją do uporządkowania miasta w ramach akcji „Czysty Chełm”.

Pierwsze dni poświęcone były sprzątaniu przestrzeni miejskiej. Równocześnie prowadzone były działania proekologiczne przez szkoły, przedszkola i placówki opiekuńczo – wychowawcze. W kolejnych dniach dzieci brały udział w wycieczkach i spotkaniach ekologicznych. Nie zabrakło konkursów, zabaw i innych atrakcji.

5 kwietnia odbyło się spotkanie dla dzieci nt. dbałości o czyste środowisko oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, którego organizatorem było Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmie. Konkurs skierowany do dzieci i młodzieży z klas 4-8 chełmskich szkół podstawowych polegał na przygotowaniu projektu promującego segregację odpadów. Zwycięska praca została wykorzystana w charakterze naklejki na nowo zakupionym samochodzie specjalistycznym (śmieciarce MPGK). Laureatom oraz uczestnikom konkursu  nagrody i upominki wręczyli zastępca Prezydenta Miasta Chełm Andrzej Kosiniec i Prezes MPGK Marcin Czarnecki. A. Małysz.

Zwieńczeniem całej akcji był Piknik Ekologiczny. Podczas finału osoby biorące udział w akcji „Czysty Chełm” otrzymały sadzonki krzewów ozdobnych.

 

Monika

Monika

red.