Deptak ma być uporządkowany. Ale czy skutecznie? - wlubelskim.pl

Deptak ma być uporządkowany. Ale czy skutecznie?

Wytyczne odnośnie wielkości i sposobu umieszczania szyldów na elewacjach budynków, a także standardy dotyczące ogródków gastronomicznych. Cel jest jeden, ma być schludnie i estetycznie, tak aby przestrzeń deptaka, placu Litewskiego i placu Łokietka stała się wizytówką Lublina. Dziś podczas konferencji prasowej przed lubelskim ratuszem Menadżer Śródmieścia Marek Poznański wraz z Miejskim Konserwatorem Zabytków, Hubertem Mącikiem i zastępcą dyrektora Wydziału Gospodarowania Mieniem, Agnieszką Mochol-Dul zaprezentowali Lubelską Księgę Standardów.

Wytyczne przedstawione w księdze mają za zadanie ułatwić funkcjonowanie w zrewitalizowanej części miasta przedsiębiorcom i zarządcom budynków. Dokument zawiera najdrobniejsze szczegóły odnośnie organizacji przestrzeni. Znajdziemy w nim wytyczne do co ułatwień dla osób niepełnosprawnych, informacje na temat wystroju i wymiarów ogródków przy lokalach w poszczególnych sekcjach deptaka i inne istotne informacje z punktu widzenia przedsiębiorcy i urzędników.

Na deptaku na pewno nie zobaczymy już podestów przy lokalach, te nie będą dozwolone. Przestrzeń ma być dzierżawiona, a w umowie znajdzie się zapis odnośnie przestrzegania zapisów Lubelskiej Księgi Standardów. Przedsiębiorcy i najemcy będą musieli dostosować się do zaleceń bo te z kolei będą brane pod uwagę w decyzjach administracyjnych. Jak zalecenia te będą się sprawdzać w praktyce i czy będą egzekwowane? Na odpowiedź będzie trzeba poczekać.

„Każdy przechodzień, zwłaszcza ten przyjezdny, zwiedzając miasto i podziwiając tutejszą architekturę, przygląda się także fasadom lokali użytkowych i mieszkań. Ich wygląd, razem z pozostałymi wrażeniami odniesionymi podczas pobytu, wpływa na końcowy obraz miasta. Dlatego tak ważne jest stworzenie spójnego wizerunku pierzei ulic, aby malowały się one w pamięci oglądającego, jako piękna i unikatowa kompozycja warta ponownego zobaczenia” – mówił Marek Poznański

W księdze zawarte zostały informacje dotyczące niezbędnych procedur urzędowych, wymaganych wniosków czy postępowania w celu uzyskania koniecznych zezwoleń. Imprezy komercyjne będą przeniesione na Plac Zamkowy. W tym roku planowane jest opracowanie standardów także dla Starego Miasta, a na dalszym etapie dla pozostałych części Śródmieścia.