W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się dziś konferencja Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka podsumowująca trzy lata funkcjonowania programu Rodzina 500+ w województwie lubelskim. W konferencji udział wziął zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Mariusz Kidaj oraz przewodnicząca lubelskiego oddziału Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” Bożena Pietras.

„W ciągu tych trzech lat do dnia dzisiejszego do budżetów rodzin z województwa trafiło 4,1 mld zł. Żeby lepiej zobrazować tą kwotę to są trzy budżety roczne Samorządu Województwa Lubelskiego, którego roczny budżet to 1,4 mld zł. To tak jakby zlikwidować samorząd ze wszystkimi jego zadaniami i te pieniądze przeznaczyć na pomoc rodzinom. Ten program to ogromne pieniądze, które wpłynęły jednoznacznie na zmniejszenie skrajnego ubóstwa w Polsce” – mówił podczas konferencji Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek

Jak zaznaczył wojewoda lubelski program 500+ zdecydowanie pomaga w walce ze skrajnym ubóstwem w województwie lubelskim. Nie potwierdziły się także tezy o tym, że kobiety rezygnują z zatrudnienia, zdaniem wojewody takie tezy były stawiane przez osoby chcące pokazać program w złym świetle.

„Rodziny zostały zdecydowanie wzmocnione zarówno psychicznie jak i ekonomicznie. Z analiz wynika, że skrajne ubóstwo spadło blisko o 70%. Spadła także liczba osób korzystających z pomocy społecznej, szczególnie w rodzinach powyżej trójki dzieci jest to spadek o 41%. Mówimy tutaj o danych w skali województwa lubelskiego. Coraz więcej rodzin radzi sobie dzięki programowi 500+ i przestaje korzystać z pomocy społecznej, to ewidentny sukces tego programu” – podkreślał Mariusz Kidaj.

Dzięki programowi 500+ spadł także poziom korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Zasiłki okresowe spadły o 30%, zasiłki celowe o 23%, a na dożywianie o 37%.

„Mnie najbardziej cieszy jedna rzecz, że urzędnicy zaczęli mówić naszym głosem, że to świadczenie to inwestycja w dzieci. W dużych rodzinach ubóstwo zostało zredukowane o 98%. Dzięki temu programowi rodziny mogą wyjeżdżać razem na wakacje, to dla tych rodzin bardzo ważne” – mówiła Bożena Pietras

Rozszerzenie programu 500+ poprzez zniesienie kryterium dochodowego spowoduje w województwie lubelskim wzrost liczby dzieci objętych świadczeniem o 170 000. Łącznie od 1 lipca programem objętych zostanie 390 000 dzieci w 250 000 rodzin.

 

 

 

Powiązane
Scroll to Top