500+ jest awangardą w Europie. Wywiad z posłanką Elżbietą Kruk - wlubelskim.pl

500+ jest awangardą w Europie. Wywiad z posłanką Elżbietą Kruk

Z kandydatką do Parlamentu Europejskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości, poseł Elżbietą Kruk rozmawia redakcja wLubelskim.pl

wLubelskim.pl: Program 500+ jest atutem, który Prawo i Sprawiedliwość często podnosi w przestrzeni publicznej. Czy Pani zdaniem przyniósł on rzeczywiście istotną zmianę w naszym społeczeństwie?

Elżbieta Kruk: Program 500+ zdecydowanie zmienił sytuację w Polsce, a zwłaszcza na Lubelszczyźnie, gdzie wpływ tego programu jest niezwykle wyraźny. Oczywiście, efekt poprawy demografii i warunków socjalnych jest bardzo zauważalny, ale warto też wspomnieć o tym, że program okazał się znakomitym sposobem walki z ubóstwem.

wLubelskim.pl: Program 500+ jest awangardą wśród rozwiązań socjalnych, które występują w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Nasi sąsiedzi projektując nowe programy społeczne odnoszą się do efektów 500+. Tymczasem rząd PiS poszedł za ciosem i zaproponował rozszerzenie programu na pierwsze dziecko. Nikt się tego nie spodziewał.

Elżbieta Kruk: Cieszę się, że do 500+ nawiązują nasi sąsiedzi. Nakłady na politykę prorodzinną w ostatnich latach wzrosły w Polsce o 75% w odniesieniu do PKB. W momencie objęcia programem wszystkich dzieci, wzrosną one do 125% i dopiero wtedy możemy zacząć porównywać się z krajami zachodnimi takimi jak Francja czy Niemcy pod względem wsparcia kierowanego do rodzin. Sukces 500+ ma dwa wymiary. Dzięki niemu napędzamy gospodarkę, pobudzając konsumpcję wewnętrzną. To one wraz ze wzrostem inwestycji przekładają się na nasz wzrost gospodarczy, który jest obecnie obecnie największy w Europie. Przede wszystkim jednak przywróciliśmy godność Polakom, zredukowaliśmy biedę. Nam po prostu zależało, aby w sukcesie partycypowali zwykli obywatele, a nie tylko tylko elity.

wLubelskim.pl: Powiedziała Pani, że program ten zmienił sytuację na Lubelszczyźnie niezwykle wyraźnie, dlaczego?

Elżbieta Kruk: Szczególnie tutaj w tej wschodniej, uboższej części kraju, program 500+ jest jeszcze większym wsparciem dla rodzin i prorozwojowym impulsem. Tylko na Lubelszczyźnie do 200 000 rodzin trafiło ponad 4 mld złotych od początku trwania programu. Niedzielny festyn rodzinny w Puławach jedynie utwierdził nas w przekonaniu, gdy widzieliśmy radość na twarzach dzieci, że ta polityka jest właściwa.

wLubelskim.pl: Często spotykamy się z komentarzami opozycji, że 500+ to bezsensowne rozdawnictwo.

Elżbieta Kruk: Dzieci to najlepsza inwestycja jaką możemy sobie wyobrazić. To smutne, gdy spotykamy się z wypowiedziami opozycji, że program ten to marnotrawstwo.

wLubelskim.pl: Rozmawiamy o rozszerzeniu programu, które będzie kosztować budżet kolejne miliardy złotych. Czy ten kierunek jest właściwy? Skąd będą pochodzić środki na realizację tej obietnicy?

Elżbieta Kruk: Warto zwrócić uwagę, że środki zabezpieczone na rozszerzenie programu 500+ tak aby objął on wszystkie dzieci są w większości efektem wzrostu gospodarczego i poprawy, uszczelnienia ściągalności podatków, między innymi VAT-u. Wpływ jaki program ma na polskie rodziny to między innymi zwiększenie wydatków na edukację, kulturę i turystykę. Ten program przywraca godność polskim rodzinom, daje szansę na realizację marzeń i potrzeb. Program 500+ pięknie wpisuje się w politykę rządu Prawa i Sprawiedliwości ukierunkowaną na zwiększenie zamożności Polaków, szczególnie rodzin.