W Klubie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyło się w środę rozstrzygnięcie konkursu „Pracodawca Przyjazny WOT”. Tytuł laureata konkursu otrzymała firma PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa z Zamościa. Ponadto podziękowanie otrzymały Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie i spółka Eduzam, organ prowadzący LO Centrum Szkół Mundurowych Zamość. Zwycięzcą konkursu został Pan Tomasz Kądziołka prezes Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.

Witając uczestników gali generał Kukuła podkreślił, że żołnierze OT łączą pełnienie służby wojskowej z życiem rodzinnym i zawodowym. Uzyskanie właściwego balansu tych czynników jest możliwe tylko wtedy, jeśli pracodawca wspiera swojego pracownika i rozumie znaczenie jego służby w wymiarze obronnym, społecznym, ale i biznesowym.

Szkolimy naszych żołnierzy w taki sposób, aby pozyskiwali specjalności podwójnego zastosowania. Po pierwsze konieczne do realizacji naszej misji: obrony i wspierania lokalnych społeczności. Po drugie jednak czyniące ich bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy. Z jednej strony bowiem kształtujemy w naszych żołnierzach karność, obowiązkowość czy inicjatywę. Z drugiej wielu z nich pozyskuje nowe, zwykle kosztowne kwalifikacje. Tym samym zatrudnianie żołnierzy może być źródłem przewagi konkurencyjnej” – powiedział generał Kukuła.

Pierwszym laureatem ogólnopolskim została firma Port Lotniczy Olsztyn – Mazury, w której imieniu statuetkę odebrał prezes Tomasz Kądziołka.

Spośród pracodawców zgłoszonych przez żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej laureatem konkursu została firma PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o. z Zamościa. Spółka wygrała etap regionalny, w którym brały udział firmy z terenu województwa lubelskiego. Żołnierz zatrudniony w zakładzie pracy, zgłaszając swojego pracodawcę poinformował w ankiecie, że bez wahania stworzył pracownikom możliwość uczestniczenia w służbie w WOT, wprowadzając elastyczne rozwiązania, powalające na połączenie obowiązków pracownika i nowych zadań wynikających z pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej.

Dyplom i gratulacje od dowódcy WOT gen. Wiesława Kukuły odebrał prezes PKP LHS Zbigniew Tracichleb w towarzystwie żołnierzy OT zatrudnionych w tej firmie. Firma LHS sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu to polska firma, której historia sięga roku 1974. Od 2000 r. spółka zarządza infrastrukturą szerokotorowej linii kolejowej nr 65 – LHS oraz oferuje usługę trakcyjną i dodatkowe usługi logistyczno-spedycyjne w zakresie transportu kolejowego. 

Ponadto wyróżnienie za udział w konkursie odebrała Agnieszka Macek, prezes firmy Eduzam, organu prowadzącego Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość im. Powstania Zamojskiego. W szeregach 2 LBOT służy grupa nauczycieli i uczniów z klas mundurowych tej szkoły, a kolejni deklarują chęć dołączenia. Podziękowania otrzymał również Krzysztof Ślósarz z Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie – szkoła również prowadzi klasy mundurowe.

Do uczestników gali finałowej konkursu list skierował także minister obrony narodowej. – „Wsparcie ze strony pracodawców może odgrywać kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do WOT. Konkurs jest wyrazem wielkiego znaczenia, jakie mają dla Terytorialsów relacje z pracodawcami. Dzisiejsi laureaci wiedzą, że oprócz formalności, ważne jest wzajemne zrozumienie” – podkreślił Mariusz Błaszczak.

Konkurs „Pracodawca przyjazny WOT” został ogłoszony w połowie grudnia 2018 roku. Jego celem jest wyłonienie i wyróżnienie pracodawców, którzy swoją postawą i warunkami panującymi w zakładach pracy, wspierają pracowników-żołnierzy OT, rozumieją istotę budowy formacji, w tym stojące przed nią cele i zadania szczególnie w aspekcie lokalnym oraz doceniają korzyści, jakie wynikają z zatrudniania Terytorialsów.

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej liczy już ponad 3200 żołnierzy, w tym ponad 2800 żołnierzy OT i ponad 400 żołnierzy zawodowych. 53% żołnierzy OT deklaruje stałe zatrudnienie (umowa o pracę); blisko 4% prowadzi własną działalność gospodarczą; 3% utrzymuje się z prowadzenia gospodarstw rolnych; a 14% to osoby bez stałego zatrudnienia.

W szeregach WOT służy obecnie ponad 18,7 tys. żołnierzy, w tym ponad 15,5 tys. żołnierzy OT oraz 3 tys. żołnierzy zawodowych. Plany rozwoju formacji przewidują, że do końca 2019 roku w WOT będzie służyło 26 tys. żołnierzy. W styczniu 2019 roku formacja rozpoczęła trzeci rok funkcjonowania.

Powiązane
Scroll to Top