W ubiegłym tygodniu (22 marca 2019 r.) PFRON podpisał umowę partnerską z Fundacjami, które będą szkolić psy przewodniki. To program, który rusza w ramach rządowego projektu Dostępność plus

Wypracowanie nowego modelu szkolenia psów przewodników to cel projektu, który był długo oczekiwany. W podpisaniu porozumienia pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który jest realizatorem projektu a partnerami, którzy będą szkolić psy i przygotowywać wdrożenie projektu udział wzięli: Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Sekretarz Stanu w MRPiPS, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister w MIiR i koordynator programu Dostępność Plus, Marlena Maląg, Prezes PFRON oraz przedstawiciele krajowych organizacji pozarządowych.

Psy przewodniki to jedna z najskuteczniejszych metod wsparcia osób niewidomych

Według danych GUS z 2016 r. w Polsce 2,8 mln osób jest dotkniętych uszkodzeniami i chorobami narządu wzroku, w tym około 1 mln osób czyta z dużą trudnością, a 42 tys. deklaruje, że nic nie widzi. Osoby te napotykają istotne przeszkody w integracji społecznej i aktywizacji zawodowej, m.in. wynikające z trudności w samodzielnym poruszaniu się poza domem. Jednym ze sposobów zmniejszania barier w tym zakresie jest pomoc w postaci psów przewodników.

Jest to jedna z bardziej skutecznych metod wsparcia osób niewidomych i niedowidzących. Pies pomaga im w istotny sposób w poruszaniu się w przestrzeni publicznej w sposób pewny i bezpieczny, zwracając uwagę na przeszkody, których niewidomy nie wykryje białą laską, np. przeszkody zwisające (gałęzie), pomaga sprawnie omijać samochody nieprawidłowo zaparkowane na chodniku, a także prowadzi poprzez tłum ludzi. Sprawne poruszanie się z psem przewodnikiem ułatwia osobie niewidomej dotarcie do miejsca pracy, a tym samym większą aktywność zawodową.

Oprócz efektów motorycznych, pies przewodnik zaspokaja szereg potrzeb osoby niewidomej o charakterze psychicznym oraz zwiększa poczucie dobrostanu. Daje poczucie niezależności od innych ludzi, zwiększa pewność siebie, zaspokaja potrzeby emocjonalne poprzez kontakt ze zwierzęciem (jako towarzyszem) oraz ułatwia kontakty społeczne.

Obecnie jest w Polsce 125 psów posiadających certyfikaty psa asystującego wydane przy udziale środków PFRON, zaś szkolenia psów są prowadzone w tej chwili przez 4 organizacje.

Środki finansowe przeznaczone na projekt (przyznane przez MIiR za zgodą Komisji Europejskiej) to kwota: 2 040 533,00 zł, a ogółem do roku 2022 będzie to 12 245 381,50 zł (w tym dofinansowanie ze środków europejskich: 11 546 170,22 zł).

 

MJ

Powiązane
Scroll to Top