Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A uplasowało się na drugim miejscu Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej 2019 przygotowanego przez magazyn „Strefa Gospodarki” – dodatku do Gazety Prawnej.

W rankingu brano pod uwagę zaangażowanie firmy na rzecz poprawy środowiska, potencjał techniczny, wyniki finansowe, skuteczne pozyskiwanie środków unijnych, politykę personalną i współpracę ze społecznością lokalną. To już kolejny rok, kiedy nasza firma znajduje się w czołówce najlepszych przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce.

Jest to dla nas bardzo ważne wyróżnienie, ponieważ ochrona środowiska i działania na rzecz kształtowania zachowań proekologicznych są jednym z naszych priorytetów w codziennej działalności. Jestem bardzo dumny, że nasze starania w tych aspektach są docenianemówi Marek Goluch, prezes zarządu LPEC S.A.

Wyłaniając zwycięzców, Kapituła Konkursu oceniała efekty przedsięwzięć finansowanych z funduszy przeznaczonych na ochronę środowiska oraz inwestycje, które mają szczególny wpływ na życie mieszkańców.

LPEC S.A. w przeszłości korzystało ze środków Unii Europejskiej realizując projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej lubelskiego systemu ciepłowniczego oraz inwestując w odnawialne źródła energii pracujące na potrzeby Spółki. Obecnie LPEC jest w trakcie realizacji trzech projektów inwestycyjnych dotyczących: modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczej w Lublinie oraz przebudowy węzłów grupowych na indywidualne. Łączna wartość tych projektów wynosi 122,5 mln zł. Wartość dotacji z UE to 73,6 mln zł. Najważniejsze korzyści prowadzonych inwestycji to zmniejszenie strat ciepła, spadek zużycia paliw, ograniczenie emisji zanieczyszczeń i dwutlenku węgla do atmosfery oraz poprawa dostępności do czystego ciepła systemowego dla mieszkańców Lublina.

 

MJ

Powiązane
Scroll to Top