Przedsiębiorcy rozliczą CIT-8 do października - wlubelskim.pl

Przedsiębiorcy rozliczą CIT-8 do października

Minister Finansów wydłużył termin złożenia zeznania podatkowego CIT-8 za 2018 r. do 31 października 2019 r. To jedno z rozwiązań resortu finansów, które ułatwia m.in. najmniejszym podatnikom CIT składanie zeznań podatkowych. Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie 23 marca 2019 r.

 

W rozporządzeniu z 21 marca 2019 r. Minister Finansów przedłużył do 31 października 2019 r. termin do złożenia zeznania CIT-8 przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.  Rozporządzenie obejmuje podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed 1 lipca 2019 r. Dotyczy osób osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku [1], które nie mają obowiązku w roku podatkowym – za który ma być złożone zeznanie – do sporządzenia określonych deklaracji lub informacji wskazanych w ustawie o PIT. Nowe przepisy obejmują również podatników uprawnionych podmiotowo do zwolnień (np. stowarzyszenia) [2], którzy nie pełnili funkcji płatnika i nie osiągnęli za dany rok dochodu (sporządzają zeznania „zerowe”).  Rozporządzenie zostało opublikowane 22 marca 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 549 (link otwiera nowe okno w innym serwisie)  i weszło w życie 23 marca br.