Bogna w Muzeum - wlubelskim.pl

Bogna w Muzeum

Od 27 marca pełniącą obowiązki dyrektora Muzeum Wsi Lubelskiej będzie dziennikarka lubelskiej TVP – Bogna Bender-Motyka. Dziś decyzję w tej sprawie podjął Zarząd Województwa Lubelskiego.

Bogna Bender-Motyka jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Ma przeszło 30-letnie doświadczenie zawodowe. Swoją karierę rozpoczynała w dziale współpracy zagranicznej w Oddziale Okręgowym NBP w Lublinie, następnie była sekretarzem wojewody w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Pracowała na stanowiskach kierowniczych, w tym jako dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, kierownik kina „Wyzwolenie” w Lublinie i redaktor programów telewizyjnych. Od 5 lat pracuje jako dziennikarka, prowadzi wywiady i debaty. Jest autorką wielu cykli reportaży emitowanych w TVP3 i TVP Polonia. Bogna Bender-Motyka jest bezpartyjna. Od lat zaangażowana w życie społeczne i kulturalne Lublina. Jest m.in. współzałożycielką Stowarzyszenia „Lubelska Fara”, inicjatorką akcji „Przywracamy historię” w województwie lubelskim i wystaw: „Piękny Lwów – ze zbiorów Muzeum Historii Miasta Lwowa”, plenerowej „Witold Pilecki – ochotnik do Auschwitz” czy nowenny na 700-lecie Lublina. Ukończyła kursy m.in. Rady Krajowej Izb Turystyki i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Posiada również aplikację kontrolerską NIK. Jest członkiem Kapituły Pracodawców i Ekspertów w Instytucie Socjologii KUL, a w latach 1998-2002 była radną Rady Miejskiej w Lublinie i radną Dzielnicy Sławinek.