Szczebrzeszyn: Kolejni żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej zaprzysiężeni - wlubelskim.pl

Szczebrzeszyn: Kolejni żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej zaprzysiężeni

W niedzielę, 24 marca br. na placu Tadeusza Kościuszki w Szczebrzeszynie odbyła się uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Brygada liczy już ponad 3200 żołnierzy.

133 żołnierzy – ochotników złożyło w niedzielę, w Szczebrzeszynie uroczystą przysięgę na sztandar 9 Pułku Piechoty Legionów AK i zasiliło szeregi 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy Szczebrzeszyna, rodziny żołnierzy składających przysięgę, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Na przysiędze obecna była również Wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek, która odczytała list szefa resortu obrony narodowej Mariusza Błaszczaka skierowany do żołnierzy.

Ochotnicy składający przysięgę przeszli 16-dniowe szkolenie podstawowe na terenie jednostki wojskowej w Zamościu, które otwiera trzyletni cykl szkoleń indywidualnych, specjalisty i tzw. zgrywających. Najliczniejszą grupę wśród ochotników stanowiły osoby do 25 roku życia, a drugą grupę osoby w wieku około 40 lat.

Jednym z żołnierzy składających przysięgę w Szczebrzeszynie jest szer. Andrzej, nauczyciel historii w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Milejowie, tata sześciorga dzieci. Zapytany o motywację wstąpienia do WOT, tuż po przysiędze powiedział – „Od zawsze chciałem podtrzymywać rodzinne tradycje wojskowe – mój dziadek był Ułanem, tata służył w szturmowej jednostce powietrzno-desantowej. Przeszkolenie wojskowe i służba ojczyźnie jest moją wdzięcznością dla tych, którzy walczyli o swoją rodzinę, dom i ojczyznę.

Jestem społecznikiem, działam na rzecz społeczności lokalnej, a w WOT w myśl hasła ”Zawsze gotowi, zawsze blisko” będę mógł bardziej pomagać i być zawsze gotowy do pomocy. A zwłaszcza bliskim i mojej licznej rodzinie, która rozumie moje pasje i zaangażowanie w służbę ojczyźnie. Czuję się wysoko zmotywowany zarówno przez żonę jak i szóstkę moich dzieci. Najstarsza córka, również chce wiązać swoją przyszłość z wojskiem, więc szanse na podtrzymanie tradycji rodzinnych są duże. Obecnie nosi mundur w jednej z lubelskich szkół mundurowych”.

2 LBOT już rozpoczęła przygotowania do projektu „Wakacje z WOT”, dzięki któremu, uczniowie, studenci, a także nauczyciele z Lubelszczyzny będą mogli w czasie wolnym od nauki odbyć szkolenie podstawowe, złożyć przysięgę wojskową i zostać żołnierzem OT. Dla kandydatów przygotowano trzy terminy w okresie wakacyjnym: 22.06-07.07., 27.07.-11.08., 17.08.-01.09.