"Czyste Powietrze" wypełnia lukę - wlubelskim.pl

„Czyste Powietrze” wypełnia lukę

Wszyscy znamy morał z fraszki „Na zdrowie”  Jana Kochanowskiego. Podobnie jest ze środowiskiem. Często bowiem doceniamy jego walory, kiedy stoimy przed zagrożeniem ich utraty. Po dekadach bezrefleksyjnej ekspansji technologicznej zauważyliśmy w obliczu zagrożenia potrzebę systemowych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska. Spośród wielu źródeł finansowania inwestycji proekologicznych brakowało programu skierowanego bezpośrednio do obywateli, bez udziału żadnych pośredników. Tę lukę uzupełnia właśnie rządowy program „Czyste Powietrze” – powiedziała podczas konferencji „Nowe Technologie – Czyste Powietrze” Poseł na Sejm Elżbieta Kruk.

Wielką odpowiedzialnością i wyzwaniem dla przyszłych Posłów do Parlamentu Europejskiego jest to, żeby przewidziane na przyszłą perspektywę unijną środki na inwestycje proekologiczne były po prostu efektywniej wydawane i przekładały się na poprawę jakości życia – dodała portalowi wlubelskim.pl Elżbieta Kruk, która jest kandydatką nr 1 PiS do Parlamentu Europejskiego.