Znamy pełną listę PiS w wyborach do PE z woj. lubelskiego - wlubelskim.pl

Znamy pełną listę PiS w wyborach do PE z woj. lubelskiego

Przedstawiamy pełną listę Kandydatów PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego z województwa lubelskiego

1.Elżbieta KRUK

Absolwentka historii na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz na University of Wisconsin w USA. Karierę zawodową rozpoczynała jako nauczyciel historii. Pracowała m.in. w Muzeum Historii Miasta Lublina. Od 1991 r. bliski współpracownik prof. Lecha Kaczyńskiego. Współpracowała z Nim w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Najwyższej Izby Kontroli oraz w Ministerstwie Sprawiedliwości jako Szef Gabinetu Politycznego. W 2006 roku powołana przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, której została Przewodniczącą. Należy do założycieli Prawa i Sprawiedliwości. Zbudowała struktury tej partii na Lubelszczyźnie i kierowała nimi do momentu objęcia funkcji Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Poseł na Sejm RP IV, V, VI oraz VII kadencji.

2.Beata MAZUREK

Z zawodu socjolog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji i samorządzie terytorialnym oraz europejskiej administracji rządowej i samorządowej. Pracę zaczynała w instytucjach pomocy społecznej, zawodowo cały czas była związana z obszarem polityki społeczne, dziś jest członkiem Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Była radną Rady Miasta Chełma, a następnie od 2005 r. uzyskuje mandat posła na Sejm z okręgu chełmsko-bialsko-zamojskiego z list Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik tej partii od 2015 r. W obecnej kadencji Sejmu została wybrana jego Wicemarszałkiem. Jest także Przewodniczącą polskiej delegacji do Unii Międzyparlamentarnej. Za działania na rzecz umacniania relacji polsko-węgierskich została odznaczona Węgierskim Krzyżem Zasługi. Miłośniczka przyrody oraz sztuki i twórczości ludowej. Mężatka, mama dwóch synów, ma także psa i kota.

3.Tomasz SOLIS

Rolnik, sadownik w czwartym pokoleniu. Prowadzi ekologiczne gospodarstwo ogrodnicze o pow. 16 ha funkcjonujące od 1983 r. Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Od roku 2006 Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego.

4.Barbara BARSZCZEWSKA

Lekarz, społecznik, samorządowiec. Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego, przewodnicząca Komisji Zdrowia Sejmiku Wojewódzkiego oraz członek Społecznej Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Zarządzie Województwa Lubelskiego. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalizację zdobyła w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Pełniła również funkcję ordynatora oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Łosicach i Radzyniu Podlaskim. Delegat na Zjazd Woj. Izby Lekarskiej. Obecnie prowadzi prywatną praktykę lekarską. Propagatorka tradycyjnych wartości w życiu rodziny w oparciu o kanony wiary chrześcijańskiej.

5.Krzysztof SZULOWSKI

Poseł na Sejm RP. Pracuje w Sejmowej Komisji Zdrowia i Komisji Rolnictwa i Rozwoju. Dr hab. profesor nadzw. Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Żonaty, dwoje dzieci. W przeszłości przewodniczący Komisji Zakładowej w Instytucie. Były Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, medalem Wojewody Lubelskiego, odznaką Zasłużony dla Województwa Lubelskiego oraz Zasłużony dla Rolnictwa.

6.Sławomir ZAWIŚLAK

Poseł V, VI, VII, VIII kadencji Sejmu RP, Członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej przez cztery kadencje pełnienia mandatu posła, Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Senioralnej, Członek Zespołu Rolnego Prawa i Sprawiedliwości (od 2002 r.), Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej.

7.Andrzej STANISŁAWEK

Senator Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Doświadczony chirurg-onkolog, naukowiec, dydaktyk, a także przedsiębiorca i społecznik. Profesor nadzw. dr hab. nauk medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W 1980 r. założył lubelską Fundację Wczesnego Wykrywania Raka. Od 1980 r. pracuje w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i Wiceprezesem Towarzystwa Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego. Odznaczony Krzyżem Zasługi (2011), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2007), Zasłużony Działacz Kultury (2003). Lider partii Porozumienia Jarosława Gowina w woj. lubelskim.

8.Sebastian TROJAK

Absolwent Wydziału Politologii UMCS na specjalizacji stosunków międzynarodowych.  W latach 1998 – 2018 policjant służby kryminalnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Od listopada 2018 członek zarządu województwa lubelskiego odpowiedzialny za rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Interesuje się historią Polski i bezpieczeństwem wewnętrznym. Wolny czas spędza z rodziną – żoną Magdaleną i 11- letnią córką Julią.

9.Ewa SZAŁACHWIEJ

Absolwentka Akademii Rolniczej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki ogólnej. Doradca rolniczy. Doradca Rolnośrodowiskowy. Ekspert w zakresie pozyskiwania środków finansowych pochodzących z funduszy UE. Organizowała i prowadziła kursy i szkolenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników. Współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz wsi i rolnictwa. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli i w Piaskach. Obecnie pracownik Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

10.Marcin DUSZEK

Poseł „Ziemi Lubelskiej” – VII i aktualnej VIII kadencji. Przez większą cześć swojego zawodowego życia, oprócz zajmowania się polityką prowadził działalność gospodarczą w kilku obszarach. Od początku studiów angażował się w życie akademickie uczelni oraz w działalność charytatywną na rzecz społeczności lokalnej całej Lubelszczyzny. Absolwent Germanistyki UW, studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej, a także interdyscyplinarnych studiów MBA. Jest fundatorem fundacji „Odzyskaj Nadzieję”. W obecnej kadencji Sejmu RP zasiada w 3 sejmowych komisjach: Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Zdrowia oraz Komisji ds. Petycji. Jest Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego oraz Zespołu ds. Boreliozy. Ponadto jest Wiceprzewodniczącym zespołu ds. Duszpasterstwa Polonijnego i Wspierania Dzieła Misyjnego. Pracuje w kilku grupach bilateralnych: polsko-białoruskiej, polsko-gruzińskiej, polsko-niemieckiej, polsko-kazachstańskiej, polsko-ukraińskiej oraz w zespole polsko-amerykańskim.

 

MJ

Monika

Monika

red.