Marszałek przekazał środki na przedszkola - wlubelskim.pl

Marszałek przekazał środki na przedszkola

Dziś Marszałek Województwa Jarosław Stawiarski podpisał umowy  na zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych. Środki pochodzą z poddziałania 12.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Lubelskiego. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wyniosła blisko 27 mln złotych. Z tego wsparcia skorzysta 35. Beneficjentów.

 

 

Jest to kolejna transza pieniędzy, które Urząd Marszałkowski z wielką radością przekazuje na inwestycje w dzieci i młodzież. Podpisane umowy z 35. beneficjentami opiewają na kwotę prawie 27 mln złotych. Wszystko ma służyć jak najlepszemu dostosowaniu oferty wychowania przedszkolnego. Program ma zarówno przygotować istniejące już oddziały przedszkolne do polepszenia warunków przebywających tam dzieciaków, jak i rozszerzyć ofertę edukacyjną. Zawsze podkreślam, że najważniejsza jest inwestycja w najmłodszych. Gratuluję beneficjentom, którzy wystartowali w tym konkursie. Jesteście w awangardzie samorządów, które rozumieją potrzeby młodego pokolenia i państwa. – przekonywał Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

W spotkaniu z Beneficjentami uczestniczył również Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa.

Umowy, które zostały podpisane są inwestycją w najmłodszych. Rozbudowa przedszkoli, lepszy sprzęt i edukacja to kierunki, które obecny zarząd przyjął sobie za cel. Na ostatniej sesji sejmiku zapadła decyzja o zmianie nazwy komisji Polityki Społecznej i Równego Traktowania na Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wspominam o tym, ponieważ nie chodzi tylko o zmianę nazwy, ale zmianę podejścia do polityki prowadzonej przez samorząd województwa. Większe środki na przedszkola to zwiększenie szans i polepszenie edukacji najmłodszych mieszkańców Lubelszczyzny. Dziękujemy, że Państwo troszczycie się o swoich najmłodszych
i składacie wnioski na takie projekty.
– dodał przewodniczący Michał Mulawa.

 

=================================================================

 

  1. Gmina Zakrzówek

Tytuł projektu: Moje przedszkole

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat z terenu gminy Zakrzówek poprzez utworzenie 20. nowych miejsc w funkcjonującym ośrodku wychowania przedszkolnego, do którego uczęszcza obecnie 40. dzieci, a także rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia specjalistyczne.

Całkowity koszt projektu: 709 995,40 zł, w tym dofinansowanie: 603 259,84 zł.

– Projekt, który będzie realizowany przewiduje utworzenie dla grupy 3-4 latków dodatkowych zajęć m.in. korekcyjnych czy logopedycznych. Dzieci będą miały również plac zabaw, z którego skorzystają wszyscy najmłodsi. – mówił Wójt Gminy Zakrzówek Józef Potocki.

  1. Gmina Krzywda

Tytuł projektu: „MOJE WESOŁE PRZEDSZKOLE” – zwiększenie udziału dzieci
w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
w Gminie Krzywda

Celem projektu jest podwyższenie poziomu uczestnictwa dzieci w edukacji przedszkolnej. W jego ramach zostanie utworzonych 25. nowych miejsc wychowania przedszkolnego, a 60. dzieci będzie objętych rozszerzoną ofertą zajęć dodatkowych.

Całkowity koszt projektu: 655 591,25 zł, w tym dofinansowanie: 557 026,25 zł

– Projekt pozwoli nam dostosować pracownie do zajęć z przedszkolakami, odpowiednio je wyposażyć, a także zorganizować dodatkowe zajęcia np. z języka angielskiego.mówił Wójt Gminy Krzywda Krzysztof Warda.

  1. Gmina Borki

Tytuł projektu: Wesołe przedszkolaki w Gminie Borki

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 20. nowych miejsc w przedszkolu przy Zespole Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej oraz 75. miejsc w Przedszkolu w Borkach. Ponadto prowadzone będą także dodatkowe zajęcia edukacyjne dla 95. dzieci.

Całkowity koszt projektu: 1 219 481,99 zł, w tym dofinansowanie: 1 036 559,69 zł.

– Dzięki projektowi powstaną trzy nowe oddziały przedszkolne dla 75. dzieci. Nasze dotychczasowe potrzeby będą zaspokojone. Planujemy remont i dopasowanie sal na nowe oddziały przy dwóch zespołach szkół w Borkach i Woli Osowińskiej. Pozostałe środki będą przekazane na zajęcia dla przedszkolaków. – mówił Wójt Gminy Borki Radosław Sałata.

 

  1. Gmina Łuków

Tytuł projektu: „Przedszkolaki w Gołąbkach”

 Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla 19. dzieci oraz podniesienie jakości świadczonej edukacji przedszkolnej w Gminie Łuków poprzez adaptacje budynku, zakup sprzętu i dodatkowe zajęcia dla maluchów.

Całkowity koszt projektu: 600 781,38 zł, w tym dofinansowanie: 510 664,17 zł.

– Na terenie gminy mamy 11. przedszkoli, oferujemy miejsca przedszkolne dla ok 650. dzieci. Środki trafią głównie na zajęcia, wyposażenie oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego.Wójt Gminy Łuków Mariusz Osiak.

 

  1. Miasto Kraśnik/Przedszkole Miejskie nr 5 w Kraśniku

Tytuł projektu: Przedszkole marzeń maluchów – tworzenie nowych miejsc
dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Kraśniku

Celem projektu jest zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym z miasta Kraśnik i gmin ościennych w edukacji poprzez stworzenie nowych miejsc dla 15. maluchów w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Kraśniku. Realizowane będą również dodatkowe zajęcia dla grupy 215. dzieci w wieku 3-6 lat w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Kraśniku.

Całkowity koszt projektu: 517 288,20 zł, w tym dofinansowanie: 439 694,97 zł.

 

– Dzięki środkom, które otrzymaliśmy przedszkole nr 5 w Kraśniku będzie przedszkolem, gdzie maluchy przychodzą i spełniają swoje marzenia. Planujemy zajęcia z logopedii, z psychologiem, z gimnastyki korekcyjnej oraz terapii pedagogicznej. mówiła dyrektor przedszkola Barbara Jachymek.