Uwaga! Zmiana organizacji ruchu na ul. Kalinowszczyzna - wlubelskim.pl

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu na ul. Kalinowszczyzna

W najbliższy poniedziałek (11 marca) zmieni się organizacja ruchu na przebudowie ul. Kalinowszczyzna.
Wprowadzone zostanie całkowite wyłączenie ruchu na odcinku od ul. Lwowskiej do starego cmentarza żydowskiego (odcinek biegnący wzdłuż terenu kościoła  pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych) oraz pomiędzy oboma wlotami ul. Dembowskiego.
Obsługa bloków o adresach ul. Kalinowszczyzna 8, 10, 12 będzie w dalszym ciągu możliwa od ul. Kalinowszczyzna, ale poprzez ul. Floriańską, która w ramach opisywanej organizacji ruchu będzie funkcjonować jako ulica dwukierunkowa. Taka organizacja ruchu potrwa do miesiąca.
Aktualnie prace w dalszym ciągu koncentrują się na modernizacji sieci podziemnych.
KS