Nowi Dyrektorzy w Departamencie Finansów oraz Kultury, Edukacji i Sportu - wlubelskim.pl

Nowi Dyrektorzy w Departamencie Finansów oraz Kultury, Edukacji i Sportu

Obowiązki nowego dyrektora Departamentu Finansów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego pełni Marta Juchnikowska. Natomiast Mirosław Tarkowski objął stanowisko dyrektora w Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu.

Marta Juchnikowska posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw na Uniwersytecie w Białymstoku, a także „Akademię Liderów Samorządowych” na Uniwersytecie Warszawskim.

Posiada ponad 12-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym. Przez 8 lat pracowała jako Skarbnik Miasta Terespol, następnie przez blisko 4 lata była Skarbnikiem Miasta Biała Podlaska. Podczas swojej pracy zawodowej odpowiadała m.in. za nadzór nad realizacją budżetu, kontrolowała gospodarkę finansową jednostek miasta czy opracowywała zbiorcze sprawozdania finansowe. Jej skuteczne działania wpłynęły na poprawę płynności finansowej, a także wypracowanie nadwyżki operacyjnej pozwalającej na zmniejszenie zadłużenia miasta i finansowanie inwestycji przy udziale środków unijnych.

Posiada Certyfikat Księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez Ministerstwo Finansów.

Mirosław Tarkowski jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Ukończył także studia podyplomowe na kierunku Administracja i Zarządzanie oraz Zarządzanie Instytucjami Sportowo-Rekreacyjnymi.

Przez 23 lata był nauczycielem w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku. Od kilku kadencji jest radnym Rady Miasta Świdnik, a także przewodniczącym Komisji Zdrowia, Sportu i Turystyki. Od 2005 roku pracuje
w Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, gdzie przez trzy lata był dyrektorem.

Posiada ukończone liczne kursy m.in. kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, menadżera sportu czy kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Od ponad 15 lat jest pomysłodawcą i realizatorem wielu wydarzeń, szczególnie tych na rzecz zdrowia, sportu, a także bezpieczeństwa i integracji społeczności lokalnej takie jak „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” czy Plebiscytu na „Najpopularniejszego Sportowca”.

KS