Podpisano umowę na rozbudowę drogi ekspresowej S12 Piaski – Dorohusk - wlubelskim.pl

Podpisano umowę na rozbudowę drogi ekspresowej S12 Piaski – Dorohusk

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, podpisała dwie umowy na wykonanie koncepcji programowej dla drogi ekspresowej S12 od Piask do węzła Chełm Zachód (34,6 km) oraz od węzła Chełm Wschód do Dorohuska (23 km). Od września 2018 roku projektanci pracują już nad koncepcją programową dla obwodnicy Chełma (17 km). Oznacza to, że opracowywana jest dokumentacja dla całego odcinka drogi ekspresowej S12 od Piask k. Lublina do granicy z Ukrainą w Dorohusku o długości 75 km.

Budowa drogi ekspresowej S12 pozwoli na jeszcze lepszą integrację systemu komunikacyjnego Polski. Trasa ta będzie jednocześnie stanowiła połączenie międzynarodowej trasy Via Carpatia z Ukrainą i przyczyni się do rozwoju gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniejmówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Projektanci przygotują analizy i prognozy ruchu, opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania dróg, a także opracowania geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne, geotechniczne i hydrologiczno-hydrauliczne.

Wszystkie ustalenia zostaną przedstawione mieszkańcom terenów, przez które poprowadzi przyszła S12, podczas spotkań informacyjnych, w czasie których będzie można zgłaszać ewentualne uwagi do projektu.

KS