100 dni kadencji Prezydenta Lublina - podsumowanie - wlubelskim.pl

100 dni kadencji Prezydenta Lublina – podsumowanie

W miniony piątek 1 marca odbyła się konferencja prasowa podsumowująca 100 dni nowej kadencji Prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka.

Metropolia Lublin, zielone i ekologiczne miasto, praca i nowoczesna gospodarka oraz miasto wszystkich mieszkańców – to cztery obszary, w których przedstawione zostały założenia kontraktu dla Lublina na lata 2018-2023 Prezydenta Krzysztofa Żuka. 

Metropolia Lublin
 • Obchody jubileuszu 450-lecia Unii Lubelskiej. Delegacja Miasta Lublin z Prezydentem udała się do Wilna, by omówić tegoroczną współpracę w ramach jubileuszu. Miasta podpisały list intencyjny o współpracy głównie w dziedzinach kultury, oświaty i nauki.
 • Nowy Dworzec Metropolitarny. Nowy dworzec metropolitalny  stanie przy ul. Dworcowej.
 • Nowy stadion żużlowyPrezydent podjął decyzję przebudowy stadionu znajdującego się w obecnej lokalizacji przy Al. Zygmuntowskich. Z początkiem wiosny 2019 roku zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie koncepcji. 
 • Wznowione zostały prace przy dużych inwestycjach drogowych. Przebudowa ronda Lubelskiego Lipca ’80, ul.Krochmalna, ul. Diamentowa, ul. Kunickiego, ul. Wrotkowska, ul. Abramowicka, ul. Choiny, al.Smorawińskiego.
 • Przebudowa Al.Racławickich. Przedłużenie o kolejne 60 dni okres związania ofertą w toczącym się postępowaniu przetargowym na zadanie związane z przebudową Al. Racławickich.
 • Rewitalizacja Błoni pod Zamkiem. Pracujemy nad nowym kształtem przyjaznego centrum miasta. Na wiosnę mają być gotowe projekty wykonawcze.
 • Organizacja wydarzeń sportowych. Miasto otrzymało prawo do organizacji Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce w 2019 r. oraz Akademickich Mistrzostw Polski w Pływaniu w 2019 r. Lublin będzie współgospodarzem Mistrzostw Świata U20 w piłce nożnej.
Zielone i Ekologiczne miasto
 • Prace budowlane przy Zalewie Zemborzyckim. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie miałoby przejąć własność nad pracami budowlanymi na terenie Zalewu Zemborzyckiego polegające na budowie nowej przepompowni wody oraz remoncie prawej zapory bocznej.
 • Górki Czechowskie. Miejski Architekt Zieleni od 1 lutego 2019 r. przejął dotychczasowe kompetencje Zarządu Dróg i Mostów związane z utrzymaniem zieleni w pasach drogowych. Prezydent wyraził zgodę na budowę nowych parków, skwerów i zieleńców.
Praca i Nowoczesna Gospodarka
 • Lublin z roku na rok staje się coraz bardziej atrakcyjny dla inwestorów z kraju i z zagranicy. Szybko rozwija się rynek nowoczesnych usług w Lublinie. Przyczynia się do tego stale rosnąca podaż wysokiej klasy powierzchni biurowych.
 • Miejski Urząd Pracy w ramach wsparcia dla młodych wchodzących na rynek pracy w IV kwartale 2018 r. zawarł 58 umowy na kwotę ponad 1 mln zł na prowadzenie działalności gospodarczej. W ramach Miejskiego programu stypendialnego dla najlepszych studentów i doktorantów blisko 750 tys. zł na rok 2018/2019 otrzymało 57 studentów i 30 doktorantów.
Miasto Wszystkich Mieszkańców
 • Budowa mieszkań komunalnych. TBS jest w trakcie procesu inwestycyjnego przy ul. Składowej 24, inwestycja obejmuje budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami.
 • Bezpłatne przejazdy MPK dla seniorów. Na sesji Rady Miasta Lublin w dniu 28 lutego została przyjęta uchwała dotycząca rozszerzenia uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla osób, które ukończyły 65 rok życia.
 • Program Dostępny Lublin. W ramach projektu planowana jest likwidacja barier architektonicznych oraz opracowanie standardów i opisanie wymogów projektowania w przestrzeni publicznej, w tym chodników, przejść dla pieszych, wind, parków, placów, itp.
 • Budowa szkoły przy ul. Berylowej.  Wykonana jest kondygnacja piwniczna, stropy nad piwnicą, parter ścian zewnętrznych, pierwsza kondygnacja, prowadzone są prace przy całości stropów. Trwa procedura wyboru projektantów na rozbudowę szkół podstawowych w dzielnicy Felin oraz Sławin oraz wykonawców robót na termomodernizację SP 18, 33, 26 i III LO.
 • Nowe żłobki. Udało się zwiększyć o 92 liczbę miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (powstały 2 nowe żłobki, a 2 już istniejące zwiększyły liczbę miejsc).
 • Bezpłatna opieka stomatologiczna uczniów. Lublin jako jedyne miasto w województwie obejmie w ramach programu profilaktyki bezpłatną opieką stomatologiczną uczniów w blisko 70 szkołach w Lublinie. Miasto uzyskało dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez lubelski NFZ.
 • Nowy punkt konsultacyjno-doradczy. Działa już nowy punkt konsultacyjno-doradczy przy ul. Hutniczej 1A, w którym prowadzone jest poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne. Ze wsparcia w ramach punktu korzystają 62 osoby – uczestnicy projektu.
 • Dzienny ośrodek dla osób bezdomnych. Od stycznia 2019 r. działa też dzienny ośrodek dla osób bezdomnych przy ul. Wyszyńskiego, prowadzony na zlecenie Prezydenta Miasta Lublin przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej.
 • Nowe kluby seniora.ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia powstały 3 nowe kluby seniora: „Pod Zamkiem”, Klub Seniora „Montessori” oraz Klub Seniora „Aktywna Kobieta” oraz dodatkowo 6 nowych klubów seniora przy Domach Pomocy Społecznej.

KS