Wyklęci przez komunistów Żołnierze Niezłomni. Przez nich wyklęci, dla nas niezłomni - wlubelskim.pl

Wyklęci przez komunistów Żołnierze Niezłomni. Przez nich wyklęci, dla nas niezłomni

Lublin oddaje cześć bohaterom

W Lublinie odbyły się uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek uczestniczył w mszy św. sprawowanej w kościele pw. Michała Archanioła przy ul. Fabrycznej w intencji  zabitych oraz pomordowanych żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego.

Wojewoda oddał hołd poległym pod mogiłą  zamordowanych na Zamku Lubelskim w latach 1944-1954, w bramie Zamku Lubelskiego, przy pomniku Zaporczyków na Placu Zamkowym oraz przy pomniku Żołnierzy Wyklętych znajdującym się na terenie parafii pw. św. Michała Archanioła.

– Niezłomność to cecha, która spowodowała, że dziesiątki tysięcy żołnierzy wyklętych, którzy najpierw przez lata całe walczyli z okupantem niemieckim, spali w lasach, w stodołach, byli głodni, ale zwyciężyli. Później zamiast odebrania właściwej im nagrody byli prześladowani, katowani, mordowani i porzucani w dołach śmierci – mówił Przemysław Czarnek.

 

Świdnik nie zapomina o Niezłomnych

Świdniczanie uczcili pamięć Żołnierzy Niezłomnych podczas uroczystego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego i apelu poległych.

Przy ekspozycji brzozowych krzyży symbolizujących groby bohaterów i ich katów przemawiali m.in. burmistrz Waldemar Jakson i starosta Łukasz Reszka. Ich słowa emanowały czcią i wdzięcznością dla bohaterów ale również odnosiły się do duchowej spuścizny po Wyklętych kontrastującej na tle mentalnych spadkobierców dawnego aparatu represji.

– Tracąc pamięć po Niezłomnych, Naród traci swoje sumienie – mówił podczas wystąpienia Waldemar Jakson.

Przemówienia i cała uroczystość zakończyła się wspólną modlitwą.

 

Mimo nieprzebranych prób zacierania historii przez wrogów ojczyzny, Polakom udało się ocalić pamięć o Żołnierzach Niezłomnych. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest w rocznicę stracenia przez bezpiekę – 1 marca 1951 roku – siedmiu przywódców IV Zarządu „Wolność i Niezawisłość”. Ustanowił je w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński specjalną ustawą, którą rok później uchwalił parlament.

MJ

Monika

Monika

red.