Ośrodków pomocy pokrzywdzonym będzie więcej - wlubelskim.pl

Ośrodków pomocy pokrzywdzonym będzie więcej

Liczba ośrodków pomocy pokrzywdzonym cały czas wzrasta. Obecnie dostępnych jest 39 ośrodków w całej Polsce.

Dzięki dotacjom z Funduszu Sprawiedliwości rozpoczęto budowę ogólnopolskiej sieci ośrodków i punktów pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Wsparcie otrzymają tysiące ofiar przemocy, głównie kobiety i dzieci.

Uruchomione również zostaną ośrodki rehabilitacyjne dla ofiar, które ucierpiały w ciężkich wypadkach oraz telefoniczna Linia Pomocy Pokrzywdzonym.

Duża część konkursów na prowadzenie ośrodków i punktów została już rozstrzygnięta. W konkurs na placówkę rehabilitacji zwyciężył projekt „Klinika Budzik dla dorosłych” fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?”. Środki na rehabilitację leczniczą otrzymała również fundacja „Subvenio”.

18 lutego rozpoczął się „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. To już kolejna edycja akcji organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar dotkniętych przestępstwem.

Około 200 tys. osób w Polsce pada ofiarą różnego rodzaju przestępstw – znęcania się fizycznego i psychicznego, przemocy domowej, oszustw, włamań, kradzieży, wypadków drogowych, pobić, gróźb czy uchylania się od alimentów. Istotna część poszkodowanych to kobiety i dzieci. Państwo ma obowiązek niesienia pomocy takim osobom. Świadczenie realizuje Fundusz Sprawiedliwości, do którego wpływają pieniądze zasądzone od sprawców przestępstw. Jest to bardzo ważne, ponieważ większość ofiar przestępstw latami odczuwa następstwo pokrzywdzenia i wymaga kompleksowej pomocy.

Lista dostępnych ośrodków i punktów pomocy pokrzywdzonym przestępstwem znajduje się na stronie internetowej https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

KS