Pierwsi zwycięzcy programu GovTech Polska. Wyzwanie Świdnika rozwiązane! - wlubelskim.pl

Pierwsi zwycięzcy programu GovTech Polska. Wyzwanie Świdnika rozwiązane!

Zwycięzcą wyzwania Miasta Świdnik w GovTech Polska okazała się gliwicka firma RapidSoft Sikora, Wróbel.

Zwycięzcy stworzyli aplikację odnajdującą błędy danych w opłatach za wywóz odpadów komunalnych. Takie rozwiązanie może przynieść miastu duże oszczędności. Zwycięzca w ciągu 14 dni zaproszony zostanie do negocjacji  w  sprawie  udzielenia  zamówienia publicznego  w  trybie  z  wolnej  ręki, stanowiącego nagrodę w konkursie.Firma pokonała 11 konkurentów, głównie z Warszawy, Poznania i Wrocławia.

Projektem interesowało się kilkanaście ministerstw i samorządów. Po przeprowadzeniu dialogów technicznych wybrano trzy resorty – Ministerstwo Cyfryzacji, Przedsiębiorczości i Technologii, Zdrowia  i Finansów, a także jeden i jedyny samorząd z całego kraju – miasto Świdnik.

Aplikacja okazała się skuteczna, sprawdziliśmy to na rzeczywistej próbie i osiągnęliśmy zamierzony cel.
W długim okresie czasu spodziewamy się, że będzie to skuteczne narzędzie do posiadania aktualnej bazy danych, a co się z tym wiąże zwiększenia dochodów gminy z tytułu opłat za wywóz odpadów
mówi Ewa Jankowska, sekretarz Miasta Świdnik.

GovTech Polska korzysta z dobrych praktyk krajów takich jak Wielka Brytania, Austria, Finlandia
czy Singapur, które wprowadzają nowoczesne technologie do administracji od kilku lat.

Celem programu GovTech Polska jest usprawnienie współpracy między administracją państwową
a innowacyjnymi startupami i MŚP poprzez skrócenie ścieżki zamówień publicznych. Pilotaż programu rozpoczął się w maju 2018 r., został zainicjowany przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego. Już teraz organizatorzy GovTech Polska mówią o sukcesie programu i zapowiadają kolejne edycje.