Dzięki współpracy Algirtas sp.z o.o. z Gminą Jastków oraz funduszom UE, powstał nowy projekt – Klub seniora. Jego celem jest poprawa jakości i dostępności usług społecznych dla osób powyżej 60 roku życia, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektu będą mogli dobrać odpowiednią formę wsparcia do własnych potrzeb.

W ramach działalności Klubu organizowane są rożnego rodzaju wydarzenia i przedsięwzięcia, takie jak zajęcia ruchowe, koła zainteresowań, zajęcia prozdrowotne czy zajęcia edukacyjne. Klub swoją działalność rozpoczął pod koniec ubiegłego roku, a wczoraj odbyła się pierwsza uroczystość – Święto Babci i Dziadka przygotowane przez członków klubu oraz instruktorów prowadzących zajęcia.

– Seniorzy bawili się doskonale, a uśmiech i dobra zabawa nie opuszczała ich nawet na chwilę – mówi Krzysztof Górecki, jeden wykonawców z  projektu.

Więcej o projekcie dowiesz się ze strony >> https://algitras.nazwa.pl/klub-seniora-jastkow/

KS

Powiązane
Scroll to Top