Sytuacja na rynku pracy w województwie. Ekspert analizuje dane - wlubelskim.pl

Sytuacja na rynku pracy w województwie. Ekspert analizuje dane

W ostatnim dniu grudnia ubiegłego roku bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy stanowili w województwie 8 proc. w liczbie ludności aktywnej zawodowo, a zatem wojewódzki wskaźnik natężenia bezrobocia był wyższy o 2,2 pkt procentowego od wskaźnika krajowego (5,8 proc).

W porównaniu z miesiącem poprzedzającym, stopa bezrobocia wzrosła o 0,2 pkt procentowego, a w odniesieniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku była niższa o 0,8 pkt procentowego. Najwyższa stopa bezrobocia na poziomie powiatów wystąpiła w powiatach: włodawskim (15,5 proc.), chełmskim ziemskim (13,3 proc.), hrubieszowskim (13,2 proc.). Najniższa natomiast w powiatach: łukowskim (4,5 proc.), biłgorajskim (5,1 proc.), łęczyńskim (5,3 proc.). Spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 1 powiecie: lubelskim grodzkim (o 0,3 proc).

Sytuacja na rynku pracy w 2018 roku była bardzo dobra. Wskazywał na to zarówno systematyczny wzrost liczby pracujących, jak i rekordowo niska stopa bezrobocia.

Według eksperta ds. rynku pracy –  dr Katarzyny Nowosad:

Zasadniczymi powodami niewielkiego wzrostu tego wskaźnika w grudniu 2018 roku były m.in. powroty do ewidencji osób bezrobotnych po zakończeniu umów na czas określony, zakończenie prac sezonowych przede wszystkim w leśnictwie, ogrodnictwie i budownictwie, czy spadek liczby ofert pracy, jakimi dysponowały urzędy pracy.

MJ

Monika

Monika

red.