Powiat Biłgorajski stawia na bezpieczeństwo - wlubelskim.pl

Powiat Biłgorajski stawia na bezpieczeństwo

Zarząd Powiatu w Biłgoraju już w lutym planuje ogłoszenie konkursu dla samorządów gminnych na budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych. W pierwszym, pilotażowym roku funkcjonowania nowego programu „chodnikowego” w budżecie powiatu na rok 2019 zaplanowano kwotę 550 tys. zł.

Idea konkursu ściśle wpisuje się w założenia przedstawione przez premiera Mateusza Morawieckiego, który mówił o potrzebie budowy chodników przy szkołach. Wzrost natężenia ruchu samochodowego na drogach sprawił, że ciągi piesze, czy pieszo – rowerowe mają kluczowe znaczenia dla bezpieczeństwa.

Władze powiatu dostrzegając istotę rozwoju infrastruktury dla ruchu pieszych, w swoim pilotażowym programie zakłada dotacje dla gmin na budowę chodników przy drogach powiatowych na poziomie od 30% do 50% kosztów. Opracowane kryteria uwzględniają kwestie społeczno–środowiskowe, takie jak usytuowanie planowanej inwestycji przy obiektach użyteczności publicznej, połączenie z przystankiem autobusowym czy kontynuację budowy.

Na początek lutego zaplanowane zostało spotkanie informacyjne dla samorządów, na którym szczegółowo zostaną omówione kryteria oraz instrukcja wypełniania wniosku. Rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umów z gminami zaplanowano na początek marca.

MJ

 

Monika

Monika

red.