Janusz Wawerski dyrektorem Kancelarii Sejmiku Województwa - wlubelskim.pl

Janusz Wawerski dyrektorem Kancelarii Sejmiku Województwa

Janusz Wawerski został pełniącym obowiązki Dyrektora Kancelarii Sejmiku Województwa Lubelskiego. Na tym stanowisku zastąpił dotychczasową dyrektor Alinę Piturę.

Janusz Wawerski jest absolwentem KUL. Ukończył studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie w administracji i samorządzie terytorialnym” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz „Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej” w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie. Zawodowo od 2005 roku związany z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Od wielu lat aktywny społecznie jako radny samorządów lokalnych, zwłaszcza Miasta Puławy i Powiatu Puławskiego oraz Rady Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Nowy dyrektor pełni także funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Puławskiego VI kadencji 2018-2023.

– Pan Janusz Wawerski to samorządowiec z wieloletnią praktyką. Jestem przekonany, że jego wiedza, doświadczenie i umiejętności będą gwarantem kontynuacji bieżących prac i zadań kancelarii sejmiku – podkreśla Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa.

MJ

Monika

Monika

red.