Piotr Krawiec dyrektorem Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej - wlubelskim.pl

Piotr Krawiec dyrektorem Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dr Jerzym Kulińskim – dotychczasowym dyrektorem Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Zarząd Województwa Lubelskiego z dniem 18 stycznia br. powierzył pełnienie obowiązków szefa placówki dr Piotrowi Krawcowi.

Nowy dyrektor ma 54 lata. W 1991 roku ukończył Akademię Medyczną w Lublinie na wydziale lekarskim, gdzie następnie zrobił specjalizację I stopnia w zakresie pediatrii i II stopnia w zakresie neonatologii. Absolwent studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji z zakresu Zarządzania w służbie zdrowia i Master of Business Administration na Politechnice Lubelskiej. Odbył liczne kursy w zakresie prawa pracy, zamówień publicznych, prawa medycznego i zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1991 roku w SPZOZ Kraśnik jako lekarz, następnie został również ordynatorem Oddziału Noworodków, na którym pracował.  W latach 2003-2012 powierzono mu funkcję dyrektora szpitala. Przez kolejne lata zarządzał Szpitalem Powiatowym w Biłgoraju.

W latach 2010-2016 był przewodniczącym Konwentu Szpitali Powiatowych Województwa Lubelskiego, gdzie miał okazję czynnie współpracować z samorządami. Nadzorował proces optymalizacji zarządzania zasobami szpitali w województwie, umożliwiał ich rozwój w zakresie usług i procedur medycznych dla mieszkańców Lubelszczyzny.

Do czasu wyłonienia w konkursie nowego dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej dr Piotr Krawiec będzie miał za zadanie przede wszystkim uspokoić emocje jakie pojawiły się wokół tej strategicznej dla województwa jednostki, przyjrzeć się sytuacji finansowej w centrum oraz kontynuować prowadzone inwestycjewyjaśnia Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

MJ

Monika

Monika

red.