Konkurs na nowego dyrektora LAWP. Marceli Niezgoda odwołany - wlubelskim.pl

Konkurs na nowego dyrektora LAWP. Marceli Niezgoda odwołany

Zarząd Województwa Lubelskiego odwołał dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości – Marcelego Niezgodę. Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na to stanowisko. Dokumenty można składać do 28 stycznia br. 

W związku z rozwiązaniem za porozumieniem stron umowy z Marcelim Niezgodą dotychczasowym dyrektorem Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, UM ogłosił konkurs na to stanowisko. Osoba ubiegająca się o tę funkcję musi posiadać wyższe wykształcenie, co najmniej pięcioletni staż pracy w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w jednostkach sektora finansów publicznych lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach sektora finansów publicznych. Kandydat musi również znać m.in. przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, prawa z zakresu rozwoju regionalnego, rozwoju przedsiębiorczości, instrumentów finansowych, dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL), dokumentów krajowych dotyczących realizacji programów polityki spójności, przepisów unijnych dotyczących funduszy strukturalnych czy przepisów prawa z zakresu funkcjonowania samorządu województwa.

Dyrektor LAWP odpowiedzialny jest m.in. za nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań związanych z realizacją Działań RP WL na lata 2014 – 2020 powierzonych LAWP, w tym w szczególności dotyczących: ogłaszania konkursów oraz naborów wniosków pozakonkursowych, prowadzenia naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów, zawierania umów o dofinansowanie projektu czy realizacji projektów, w tym dokonywania płatności na rzecz beneficjentów.

Niezgoda szefem LAWP został pod koniec 2015 roku. Wcześniej był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Od lat Niezgoda związany jest z PSL. W ostatnich wyborach samorządowych bezskutecznie ubiegał się o mandat radnego miejskiego w Lublinie z listy komitetu prezydenta Krzysztofa Żuka. W grudniu ubiegłego roku zapadła decyzja w sprawie udzielonych ówczesnemu dyrektorowi pełnomocnictw. Stracił uprawnienia do zatwierdzania regulaminów ogłaszanych konkursów, a także informacji o naborze projektów pozakonkursowych oraz zmian tych dokumentów. Od tamtej pory decyzje były podejmowane przez członków zarządu.

MJ

Monika

Monika

red.