Chaos informacyjny dotyczący polowań zbiorowych skoordynowanych (tzw. „wielkoobszarowych”) na dziki doprowadził do sytuacji, w której ciężko wysnuć jednoznaczne wnioski. Media śmiało posługują się takimi terminami jak ‘rzeź’, ‘epidemia ASF’, ‘masowy odstrzał’, ale czy jest to zasadne? Wydawać by się mogło, że celem takich działań wcale nie jest troska o ludzi i zwierzęta. Główny Lekarz Weterynarii potwierdza fakty i obala mity dotyczące ASF i polowań.

W oficjalnym komunikacie GLW wyjaśnia:

– Polowania zbiorowe zsynchronizowane na dziki różnią się od klasycznych polowań zbiorowych na zwierzęta tylko tym, że wykonuje się je równocześnie w obwodach łowieckich sąsiadujących ze sobą powiatów. Ponadto polowania skoordynowane mają być wykonywane w znacznej odległości od terenów zurbanizowanych. Nie jest prawdą, że myśliwi mają nakaz strzelania do ciężarnych loch – przestrzegane jest prawo łowieckie i zasady etyki łowieckiej. Nie jest prawdą też to, że odstrzał sanitarny wielkoobszarowy ma doprowadzić do odstrzału ponad 200 tys. dzików. Nie zastąpi on wykonania planu łowieckiego, jest jedynie jego uzupełnieniem. Polowania zbiorowe mają za zadanie przede wszystkim przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się ASF na zachód Polski. Ich zakończenie nastąpi z końcem stycznia.

Afrykański pomór świń wystąpił u dzików w Polsce po raz pierwszy w lutym 2014 roku. Nie ma możliwości leczenia ASF oraz nie opracowano dotychczas skutecznej szczepionki przeciwko tej chorobie. Wirus nie zagraża życiu i zdrowiu człowieka. Liczba przypadków u dzików odnotowanych od początku występowania w Polsce (od lutego 2014 r.) wynosi 3407. W roku 2018 potwierdzono 2443 przypadki wirusa ASF u dzików.

W tym roku potwierdzono już 60 przypadków ASF u dzików, natomiast od 14 września ubiegłego roku nie odnotowano ognisk choroby w gospodarstwach produkujących świnie, co świadczy o skuteczności bioasekuracji i wysokim poziomie przestrzegania jej zasad przez rolników.

– Im mniejsza gęstość populacji dzików na danym terenie, tym mniejsze ryzyko wystąpienia i dalszego rozprzestrzeniania się wirusa ASF u tych zwierząt. Stąd konieczność obniżenia populacji dzików na ścisłe określonym obszarze, w ramach intensywnych i skoordynowanych palowań, przeprowadzonych w krótkim czasie – zaznacza Główny Lekarz Weterynarii.

Obszar planowanego odstrzału skoordynowanego przebiega przez część województw, tj. województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie, łódzkie, świętokrzyskie, podkarpackie. Obejmuje w sumie około 320 obwodów łowieckich, co stanowi około 6,8% obwodów łowieckich dzierżawionych przez PZŁ.

MJ

Powiązane
Scroll to Top