Spółka Lubelskie Dworce S.A. wybrała nową, trzyosobową Radę Nadzorczą oraz nowego prezesa. Odwołano także dotychczasowego wiceprezesa Spółki.

Podczas pierwszego posiedzenia wybrano nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. Przewodniczącym Rady został Mariusz Paździor, wiceprzewodniczącym Krzysztof Jacek Zieliński, a sekretarzem Magdalena Czech. Jednocześnie – w związku z rezygnacją w dniu 27 grudnia 2018 roku z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Lubelskie Dworce S.A. przez Mariusza Grada – wybrano nowego prezesa. Został nim Marek Neckier.

Marek Neckier z wykształcenia jest nauczycielem matematyki, informatyki i techniki. W 2001 roku ukończył Politechnikę Radomską, Wychowanie Techniczne specjalność Informatyka. Natomiast w 2016 roku studia podyplomowe na UMCS w Lublinie w zakresie Matematyki z Informatyką. W 2008 roku ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Obecnie jest studentem IV roku prawa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 2001 roku pracował jako nauczyciel w gimnazjum i szkole podstawowej. W latach 2012-2017 był dyrektorem szkoły. Od 2017 do 2018 roku pracował w Centrum Szkoleniowo-Doradczym jako specjalista do spraw szkoleń i koordynator projektu. Posiada duże doświadczenie w opracowywaniu wniosków pozwalających na pozyskiwanie środków zewnętrznych jak i w ich rozliczaniu.

– Pan Marek Neckier spełnia wszelkie kryteria wymagane przepisami prawa do pełnienia swojej funkcji. Jestem pewien, że ten wybór da gwarancję prawidłowej pracy spółki, zarówno w zakresie jej bieżącego działania jak i wyzwań stawianych przed nią w przyszłości – przekonuje Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed.

Koleją decyzją, którą podjęła nowa Rada Nadzorcza było odwołanie ze stanowiska dotychczasowego wiceprezesa zarządu Henryka Makarewicza, któremu podziękowano za pracę na rzecz Spółki oraz wkład wniesiony w jej rozwój.

MJ

Powiązane
Scroll to Top