500+, Dobry Start, Maluch+, Karta Dużej Rodziny - podsumowanie roku Ministerstwa Rodziny - wlubelskim.pl

500+, Dobry Start, Maluch+, Karta Dużej Rodziny – podsumowanie roku Ministerstwa Rodziny

Godne życie polskich rodzin
To już trzeci rok działania programu „Rodzina 500+”. Sprawność jego realizacji to dowód na to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa. Pieniądze na jego realizację są zabezpieczone, rodziny otrzymują na czas comiesięczne wsparcie i mogą z większym spokojem planować swoją przyszłość. W roku 2018 (od stycznia do końca września) rodziny otrzymały ponad 17 mld zł. Od początku trwania programu to już ponad 58,7 mld zł. Ze wsparcia korzysta 2,46 mln rodzin, które otrzymują pomoc na wychowywanie 3,76 mln dzieci. To realna pomoc, której efekty widoczne są każdego dnia.

Inwestycja w edukację
Ubiegły rok to również realizacja deklaracji premiera Mateusza Morawieckiego. Wśród ważnych programów zapowiedzianych jako „Piątka Morawieckiego” znalazł się „Dobry Start”. Każde dziecko, które rozpoczyna rok szkolny może otrzymać 300 zł dodatkowego wsparcia. To nowe książki, lepsze przybory szkolne, porządne buty, czy zajęcia pozalekcyjne. W dłuższej perspektywie to inwestycja w lepszą przyszłość dzieci.

E-wnioski sporym ułatwieniem
Ministerstwo Rodziny jest jednym z liderów cyfryzacji. W tym roku rodziny mogły złożyć wnioski o wszystkie świadczenia drogą internetową. Rodziny coraz chętniej korzystają z tego rozwiązania, ponieważ wnioski elektroniczne zostały przygotowane w formie przyjaznych i łatwych do wypełnienia kreatorów, które krok po kroku podpowiadają jak dane pole należy wypełnić. Cyfryzacja to nie tylko e-wnioski. Od początku tego roku posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z wygodnej aplikacji mKDR. Dzięki niej kartę mają zawsze w swoim telefonie. Łatwiej także znaleźć zniżki dzięki wygodnej internetowej wyszukiwarce.

Maluchy pod opieką
Pomoc rodzinie to nie tylko wsparcie finansowe. To także rozwój usług. Żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie to duża pomoc dla rodziców małych dzieci. Takich instytucji wciąż jeszcze brakuje, ale dzięki zmianom w programie „Maluch+” tempo powstawania kolejnych placówek mocno przyspieszyło. W 2015 r. w całym kraju było niespełna 3 tys. placówek zapewniające miejsca dla 84 tys. najmłodszych dzieci. Do końca 2018 r. ma być ich już 5,2 tys. Liczba miejsc dla maluchów wzrośnie do blisko 143 tys. To o 2,2 tys. placówek i niemal 59 tys. miejsc więcej. W ciągu trzech lat wskaźnik użłobkowienia wzrósł o ponad 56% – z 12,4% do 19,4%. Stało się to m.in. za sprawą nowej odsłony „Maluch+”, czyli programu dofinansowującego nowe, jak i istniejące miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. Rok 2018 to 3 razy wyższe środki. Do tej pory było to 151 mln zł – od tego roku 450 mln zł. Co ważne w przypadku utworzenia miejsc opieki przez gminy, w których nie funkcjonują takie miejsca, jest to nawet 80% wartości projektu.

Duże rodziny to duże potrzeby
Duże rodziny mają wyjątkowe miejsce w społeczeństwie. Wsparcie tej grupy jest szczególnie ważne i to właśnie z myślą o nich powstał program Karta Dużej Rodziny. To system zniżek dla rodzin wielodzietnych, który przeszedł zmiany. Efekty widać już dziś. W 2015 r. zniżki w ramach programu udzielało 1,2 tys. partnerów. Dziś to już prawie 5 tys. firm i instytucji. Użytkowników karty jest prawie 2,1 mln – to o ponad 140 % więcej niż w 2015 r. W projekcie budżetu na 2019 na Kartę Dużej Rodziny przeznaczono 40,8 mln złotych, ponad 12 mln złotych więcej niż w bieżącym roku. Od tego roku Kartę Dużej Rodziny będą mogły otrzymać także rodzice, którzy kiedykolwiek wychowali troje lub więcej dzieci.

Solidarni z potrzebującymi
Z myślą o osobach niepełnosprawnościami powstał przygotowany w zeszłym roku Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Będzie on zasilany m.in. z daniny solidarnościowej oraz z Funduszu Pracy. Środku z Funduszu będą przeznaczone m.in. na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych. Łączne szacowane przychody Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wyniosą ok. 2 mld zł rocznie. Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać już w tym miesiącu.
Wsparcie rodzin z osobami niepełnosprawnymi to także cel programu „Za życiem”. To kompleksowe rozwiązania dotyczące wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny oraz usług wspierających i rehabilitacyjnych czy wsparcia mieszkaniowego. W 2018 r. na realizację programu przeznaczone zostało 624,2 mln zł.
Miniony rok to także wyższe świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Po raz pierwszy od 12 lat wzrosła kwota zasiłku pielęgnacyjnego – ze 153 zł do 184,42 zł. Od listopada 2019 r. będzie to 215,84 zł. Pierwszy raz w historii podniesiony został specjalny zasiłek opiekuńczy – z 520 zł do 620 zł. O prawie 40% w porównaniu z 2015 r. wzrosła też renta socjalna – do 1029,8 zł.

Coraz lepsza przyszłość
Działania na rzecz rodzin zakrojone są na bardzo szeroką skalę. Muszą one odpowiadać na rozmaite potrzeby i jednocześnie być zindywidualizowane. Rok 2019 to dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kolejny etap pracy na rzecz lepszej przyszłości polskich rodzin.

MJ

Monika

Monika

red.