Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością najwyższa od lat - wlubelskim.pl

Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością najwyższa od lat

Ostatnie dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (GUS) potwierdzają pozytywny trend w zakresie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

W III kwartale 2018 r. współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wyniósł 30,2 proc i tym samym osiągnął wartość dotychczas nienotowaną. Wzrost aktywności zawodowej był pochodną wzrostu zatrudnienia – wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym również osiągnął rekordową wartość i wyniósł 28,2 proc. Stopa bezrobocia tych osób utrzymała się na poziomie z poprzedniego kwartału, kiedy spadła do wartości – 6,8 proc.

W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym (III kwartału 2017 r.) obserwuje się wzrost współczynnika aktywności zawodowej o 0,3 pkt proc., wskaźnika zatrudnienia o 0,7 pkt proc., oraz spadek stopy bezrobocia o 1,2 pkt. proc.

Źródło: niepelnosprawni.gov.pl

MJ

Monika

Monika

red.