Zbigniew Załoga nowym Sekretarzem Województwa Lubelskiego - wlubelskim.pl

Zbigniew Załoga nowym Sekretarzem Województwa Lubelskiego

W konkursie na stanowisko sekretarza województwa wyłoniony został Zbigniew Załoga – z wykształcenia prawnik z dwudziestoletnim stażem pracy na stanowiskach kierowniczych. W poprzedniej kadencji stanowisko to piastowała Anna Augustyniak związana z PSL.

Sekretarz województwa odpowiedzialny jest m.in.: za nadzór nad sprawną organizacją i funkcjonowaniem urzędu. Sprawuje również pieczę nad departamentami i oddziałami.

Nowy sekretarz W 1982 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji na UMCS w Lublinie. Odbył m.in. kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa, kursy z zakresu prawa zamówień publicznych czy kurs dla syndyków i likwidatorów mas upadłościowych.

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej pracował m.in. w MPK Lublin, PEC, Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie. Pełnił również funkcję Dyrektora Generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

MJ

Monika

Monika

red.