Protest sądów w całym kraju - pracownicy idą na L4 - wlubelskim.pl

Protest sądów w całym kraju – pracownicy idą na L4

Od dziś pracownicy sądów zajmujący się sprawami administracyjnymi nieoficjalnie rozpoczęli protest. Chcąc walczyć o wyższe pensje, poszli na zwolnienia lekarskie. Rzecznik Sądu Okręgowego w Lublinie – Barbara Markowska –  zaznacza, że pomimo nieobecności pracowników sądy pracują bez zakłóceń, a rozprawy się odbywają. W Sądzie Okręgowym w Lublinie, w wydziałach orzeczniczych, do pracy przyszło tylko 17% pracowników. Jednak w skali kraju nie można mówić o paraliżu. Sądy starają się organizować pracę w taki sposób, aby żadne z zaplanowanych rozpraw nie uległy przesunięciom. Codziennie poprzez internetową wokandę można sprawdzić listę spraw zaplanowanych na dany dzień.

Akcja o zasięgu ogólnokrajowym inspirowana jest minionym protestem służb mundurowych. Funkcjonariusze policji finalnie wywalczyli podwyżki rzędu 1000 złotych. Pracownicy sądowych sekretariatów domagają się również takiego wzrostu wynagrodzeń. Ministerstwo Sprawiedliwości zaleciło, aby w czasie trwającego protestu sądy przygotowały się na wzmożoną liczbę zwolnień lekarskich i raportowały ilość osób przebywających na L4Oficjalnie protest jest oddolny i nie stoi za nim żaden związek zawodowy.

MJ

Monika

Monika

red.