UMCS wybuduje nowe siedziby Psychologii i Politologii za dwa razy więcej niż przewidywał – po 7 grudnia podpisze umowę z wykonawcą - wlubelskim.pl

UMCS wybuduje nowe siedziby Psychologii i Politologii za dwa razy więcej niż przewidywał – po 7 grudnia podpisze umowę z wykonawcą

Wydziały Politologii i Psychologii UMCS obecnie funkcjonują w zabytkowych pałacach przy pl. Litewskim. Pod koniec ubiegłego roku uczelnia sprzedała budynek mieszczący politologię za przeszło 10 milionów złotych. Budynek Instytutu Psychologii również został sprzedany, ale nie cieszył się już takim zainteresowaniem. Zajęcia na wydziałach odbywać się będą jeszcze do końca sierpnia 2019. Nowe siedziby wydziałów bedą się mieścić u zbiegu ulic Pagi i Głębokiej oraz al. Kraśnickiej.

W sierpniu tego roku ogłoszony został przetarg na realizację prac budowlanych. Postępowanie zostało unieważnione – uniwersytet planował wydać na zadanie niespełna 42 mln zł, tymczasem cztery złożone oferty oscylowały w kwotach od 90,5 do 97,8 mln zł. W wyniku tego podjęto negocjacje z potencjalnymi wykonawcami zakończone porozumieniem z warszawską firmą Warbud. Firma w porównaniu do pierwotnej propozycji obniżyła cenę o 12 mln zł. Według oferty po negocjacjach kompleks finalnie mógłby powstać za ok.  83,5 mln zł uczelnia wydałaby dwa razy więcej niż planowała. Do 7 grudnia pozostałe firmy mają możliwość składania odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. Po tym terminie umowa między UMCS a Warbudem zostanie zawarta.

Zespół budynków Wydziału Politologii i Instytutu Psychologii będzie składał się z trzech funkcjonalnie połączonych obiektów o łącznej powierzchni ponad 11 tys. mkw. Wydział Politologii zajmować ma 4,5 tys. mkw. powierzchni użytkowej, zaś Instytutu Psychologii – 2,8 tys. mkw. W nowym Wydziale Politologii znajdą się m.in. pomieszczenia kół naukowych, siedziba Legii Akademickiej, sale pracy własnej studentów, pracownie telewizyjne czy strzelnica elektroniczna. Nowy Instytut Psychologii, oprócz sal dydaktycznych pomieści m.in. pracownię testów psychologicznych czy pomieszczenie akademickiego centrum wsparcia. W przyszłości do kompleksu ma zostać dobudowany Instytutu Pedagogiki, znajdujący się obecnie przy ulicy Narutowicza. Wykonawca będzie miał 18 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonanie zamówienia. Planowo, budowa nowych siedzib zakończy się w połowie 2020 roku.

MJ

Monika

Monika

red.