Lubelski Park Naukowo-Technologiczny przyniósł 1,8 mln straty – co na to nowy samorząd? - wlubelskim.pl

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny przyniósł 1,8 mln straty – co na to nowy samorząd?

Lubelski Park Naukowo Technologiczny powstał 13 lat temu. Zajmuje 12 500 m2 powierzchni funkcjonalnej. Udziały w spółce mają w 95% Samorząd Województwa Lubelskiego, w 5% Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Zadaniem LPNT jest ułatwianie przepływu wiedzy między biznesem a nauką. W parku działają między innymi trzy laboratoria Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Medycznego a także Inkubator Technologiczny. Spółce przyświeca idea pomocy przedsiębiorcom w uruchomieniu i prowadzeniu własnej działalności oraz w transferze technologii.

W 2013 roku w mediach pojawiły się informacje, że Park nie przynosi oczekiwanych efektów. Samorząd województwa odwołał ówczesnego prezesa spółki – Jarosława Momota.

Park wielu celów, do jakich został powołany, nie realizuje. Są laboratoria, ale nie ma wdrożeń wyników badań do biznesu – tłumaczył Jacek Sobczak, ówczesny członek zarządu województwa. – Prezes zaczął bardziej przypominać dewelopera, który wynajmuje powierzchnie, niż budowniczego relacji między przedsiębiorcami a naukowcami – dodał w rozmowie z Kurierem Lubelskim.

Następca Momota –  obecny prezes spółki – Tomasz Małecki, wygrał konkurs dzięki przedstawieniu najlepszej oferty dotyczącej przyszłości parku. Spółkę po poprzednim prezesie przejął ze stratą 400 tysięcy złotych. W sprawozdaniu finansowym za ubiegły rok widzimy, że spółka wykazała straty rzędu 1 miliona 802 tysięcy złotych. Czy zatem LPNT w pełni wykorzystuje swój potencjał?

Priorytetem nowego Zarządu Województwa Lubelskiego jest sprostanie sprawom kluczowym – zdaje się, że Lubelski Park Technologiczny to jedna z nich.

MJ

Monika

Monika

red.