Rewolucja społeczna w Radzyniu Podlaskim - wlubelskim.pl

Rewolucja społeczna w Radzyniu Podlaskim

Radzyń Podlaski przejdzie jesienią społeczną rewolucje. Jej zwiastun rozpoczął się w minionym roku od dodatkowego wsparcia dla przedszkolaków. W tym roku Burmistrz Jerzy Rębek „odpalił rakiety”. Poza przedszkolakami moc atrakcji i dodatkowe wsparcie będą ieli uczniowie, bezrobotni i seniorzy – czyli cały przekrój społeczny. To prawdziwa społeczna rewolucja.

Unijne projekty i towarzyszące im milionowe dotacje rozwijają Radzyń Podlaski przyczyniając się do zauważalnej poprawy warunków edukacyjnych, zawodowych i zdrowotnych w mieście.Te efekty widać dziś w każdej grupie społecznej mieszkańców Radzynia Podlaskiego, a szczególnie cieszą kiedy korzystają z nich najmłodsi. Stało się tak za sprawą zakończonego z końcem lipca projektu „Ja też chodzę do przedszkola”. W ciągu 11 miesięcy jego trwania udało się powiększyć grono przedszkolaków uczęszczających do filii przedszkola miejskiego.

Więcej miejsc w przedszkolu
Dzięki adaptacji budynku i zakupom sprzętu 30 dzieci w wieku trzech i czterech lat we wrześniu ubiegłego roku mogło rozpocząć edukację w miejskim przedszkolu, zmniejszając jednocześnie problem dostępności do edukacji przedszkolnej w Radzyniu Podlaskim. A trzeba pamiętać, że zaległości w tym zakresie były wieloletnie, z czym nie potrafili sobie poradzić poprzednicy burmistrza Jerzego Rębka.
Ponadto, w ramach tego samego projektu, 260 dzieci zostało objętych dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne.
Dodatkową wartością tego projektu, było zwiększenie szans kobiet na lokalnym rynku pracy. Wszystko dlatego, że w naturalny sposób pojawiła się możliwość godzenia życia zawodowego z rodzinnym przez mamy dzieci, dla których stworzono nowe miejsca w publicznym przedszkolu.

Zumba dla seniorów
Nie tylko na najmłodsi mogą liczyć na wsparcie i bezpośrednie zaangażowanie władz miasta w Radzyniu Podlaskim. Doskonale wiedzą o tym miejscowi seniorzy, którzy 17 lipca – w uznaniu wybitnych zasług dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – wyróżnili burmistrza Jerzego Rębka Złotą Odznaką Honorową.
– Pan Burmistrz dużo wysiłku wkłada w to, by w Radzyniu seniorom żyło się dobrze – argumentowała wówczas Przewodnicząca Zarządu Okręgu PZERiI w Lublinie Alina Gucma.
Tymczasem sam burmistrz zapewnił, że poprawa warunków i sposobu funkcjonowania wszystkich emerytów i rencistów z Radzynia Podlaskiego jest dla niego jednym z priorytetów. A o tym, że nie rzuca słów na wiatr, radzyńscy seniorzy przekonają już lada chwila. Od 1 września miasto we współpracy z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego rozpoczyna realizację nowego projektu, którzy przewiduje stworzenie Klubu Seniora. Powstanie on przy ul. Armii Krajowej w Radzyniu i ma się przyczynić do zwiększenia aktywności seniorów oraz poprawy jakości ich życia. Służyć temu będą zajęcia z zakresu kultury fizycznej, takie jak gimnastyka, pilates, fitness, zumba, nordic walking. Będą też organizowane zajęcia z samoobrony i wyjazdy na basen. W Klubie Seniora będzie można także wziąć udział w zajęciach z rękodzieła artystycznego, czy rozwijających zainteresowania poszczególnych osób. Projekt przewiduje również możliwość skorzystania z porad psychologa, wyjazdów i zajęć edukacyjnych i udział w imprezach okolicznościowych.

Skuteczna walka z wykluczeniem społecznym
Od 1 września w Radzyniu Podlaskim rozpocznie się też inny projekt, tym razem skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zakłada on indywidualną ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika projektu, która pozwoli zdobyć umiejętności społeczno-zawodowe służące odnalezieniu się na rynku pracy. W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym. Będzie można zdobyć kwalifikacje w takich zawodach jak np. ślusarz, mechanik samochodowy, cukiernik, krawiec, czy dekarz. Co istotne, uczestnicy projektu mają szansę na sześciomiesięczny staż zawodowy w firmach naszego regionu.
Na wsparcie mogą też liczyć uczniowie, którzy wymagają pomocy. Będzie temu służył realizowany w Radzyniu już od października projekt „Świetlica na miarę XXI wieku”. Będzie on przeznaczony dla 80 uczestników w wieku 7-18 lat, którzy będą mogli skorzystać m.in. z warsztatów psychologicznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem i kuratorem, czy z zajęć wyrównawczych z przedmiotów szkolnych. Projekt przewiduje też uczestnictwo w kursie komputerowym i zajęciach z savior-vivre’u.
Te wszystkie działania miasta adresowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do różnych grup dorosłych mieszkańców Radzynia Podlaskiego to dowód na to, że władze miasta z wielką troską i zrozumieniem wsłuchują się w głos wszystkich grup społecznych. A osobiste zaangażowanie burmistrza Jerzego Rębka i profesjonalizm w przygotowaniu wniosków o unijne dofinansowanie sprawiły, że realizacja tych niezwykle istotnych projektów społecznych zostanie w dużej mierze sfinansowana z funduszy zewnętrznych, nie nadwyrężając przy tym miejskiego budżetu.