Finał sztafety Terytorialsów - wlubelskim.pl

Finał sztafety Terytorialsów

Biało czerwony peleton na ulicach stolicy zakończył trwającą od czterech dni Sztafetę 100-lecia Niepodległości.

Przez ostatnie cztery dni, 130 żołnierzy i pracowników Wojsk Obrony Terytorialnej, bez przerwy, przez całą dobę i jak najbliżej koryta Wisły, biegło w Sztafecie Niepodległości. Startując z dwóch kierunków – ze źródła i ujścia Wisły pokonali trasę liczącą ponad 1 100 km. Wszystko po to, aby oddać hołd walczącym za wolności naszej Ojczyzny w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
Metą sztafety były błonia Stadionu PGE Narodowy, gdzie ostatni zawodnicy sztafety
z północy i południa spotkali się w dniu 14 sierpnia o godz. 16.00. Uroczysty finał biegu
z udziałem ministra Mariusza Błaszczaka, biegaczy oraz personelu zabezpieczającego odbył się o godz. 17.00 przy Pomniku AK i Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie. Trasę pomiędzy stadionem, a pomnikiem, w biało – czerwonym peletonie pokonali wspólnie wszyscy biegacze sztafety z grup „źródło” i „ujście”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej.

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” powstała jako jedna z pierwszych w kraju. W jej skład wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty, dyslokowanych w pięciu rejonach województwa lubelskiego: w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Dowódcą lubelskiej brygady jest płk Tadeusz Nastarowicz. Obecnie, Wojska Obrony Terytorialnej w woj. lubelskim liczą ponad 2700 żołnierzy i cały czas powiększają swoje szeregi. Głównym zadaniem 2 LBOT w bieżącym roku jest zakończenie procesu formowania struktur organizacyjnych, rozpoczęcie szkoleń specjalistycznych żołnierzy OT oraz osiągnięcie wstępnej zdolności do reagowania kryzysowego w obszarze zagrożeń niemilitarnych. Wojska Obrony Terytorialnej to piąty, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, rodzaj Sił Zbrojnych RP. Misją WOT jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych. Żołnierze WOT są silnie związani z ludnością i rejonem działań, w którym będą zabezpieczać obywateli i infrastrukturę. W czasie wojny będą wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią stanowić siłę wiodącą. W czasie pokoju głównym zadaniem WOT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. Nowy rodzaj Sił Zbrojnych będzie współdziałać, wspierać i uzupełniać działania innych służb ratowniczych.