Solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych, pakiet społecznej odpowiedzialności i program „Dostępność+” to filary, na których będzie opierała się budowa systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

W celu realizacji systemu wsparcia rozpoczęły się konsultacje społeczne. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przygotowało 16 spotkań konsultacyjnych – po jednym w każdym województwie, z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz instytucji aktywizujących zawodowo i społecznie osoby z niepełnosprawnością. Konsultacje służą zaprezentowaniu założeń systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, to też okazja do dyskusji z przedstawicielami środowiska osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Cykl konsultacji społecznych rozpoczął się 9 lipca. Dziś (30 lipca), spotkanie ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i ich rodzin dotyczące systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami odbyło się w województwie lubelskim.

Spotkanie, które miało miejsce w siedzibie Stowarzyszenia „Krok za Krokiem” w Zamościu, poprzedził briefing prasowy z udziałem wiceministra Krzysztofa Michałkiewicza z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka, zastępcy prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Tomasza Maruszewskiego oraz dyrektora lubelskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Karola Tarkowskiego.

– Jesteśmy dzisiaj, żeby rozmawiać o budowie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Pan premier Mateusz Morawiecki zapowiedział to w swoim exposé. Chcemy Polskę zrobić przyjazną dla osób niesamodzielnych z różnych powodów: niepełnosprawności, wieku, choroby czy z powodu okresowych trudności, które wielu z nas spotyka. To program bardzo ciekawy, nowoczesny, mówiący także o dostępności usług dla osób niepełnosprawnych. Chcemy, żeby wszystkie produkty, usługi, cała przestrzeń byłą dostępna, żeby cała Polska była przyjazna. 1 czerwca podwyższyliśmy rentę socjalną. To jest coś, na co środowiska osób niepełnosprawnych czekały – mówił wiceminister Krzysztof Michałkiewicz z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Minister przypomniał, że od 1 lipca weszły w życie ważne rozwiązania: stawa o szczególnych rozwiązaniach wspierająca osoby ze znaczną niepełnosprawnością, zafunkcjonowały też rozwiązania związane z warsztatami terapii zajęciowej.

– Chcemy realizować świadczenia. Jednym z takich świadczeń jest zasiłek pielęgnacyjny, w tym roku chcemy go zwiększyć. Kolejne to świadczenie dla dorosłych opiekunów. Mamy zaawansowane prace nad nową ustawą. Chcemy, żeby te osoby, które nie są w stanie samodzielnie zafunkcjonować na rynku pracy poprzez pomoc trenera pracy mieli szansę znaleźć pracę. Pracujemy nad strategią na rzecz osób niepełnosprawnych, pracujemy nad zmianą ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej – dodał minister Michałkiewicz.

Natomiast wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk podziękował za wszelkie działania skierowane w stronę osób niepełnosprawnych. – Z takimi osobami miałem zaszczyt pracować w samorządzie. Widziałem, jakie są kłopoty, ale jednocześnie radość tych osób, które mogły z takich form pomocy korzystać. Szczególnie osoby starsze, ale również osoby młodociane, często dzieci, z niecierpliwością oczekiwały możliwości wzięcia udziału w warsztatach terapii, gdzie mogły się integrować, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Ten obraz był niezapomniany – podkreślił wicewojewoda lubelski.

Przypomnijmy, że Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych będzie zasilany z dwóch źródeł – z części składki odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy oraz daniny solidarnościowej. Składka odprowadzana przez pracodawców od wynagrodzeń wynosi 2,45%. Po zmianach składka będzie pobierana w tej samej wysokości, z tym że 2,30% trafi bezpośrednio na przeciwdziałanie bezrobociu, a 0,15% na fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych. Dzięki temu pomoc osobom niepełnosprawnym zwiększy się o 650 mln złotych rocznie. Zasadniczym źródłem finansowania funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych będzie jednak danina solidarnościowa. Będą ją płaciły co roku te osoby fizyczne, których dochody w danym roku podatkowym przekroczą 1 mln zł (ok. 87 tys. zł miesięcznie). Wysokość daniny solidarnościowej wyniesie 4% nadwyżki tej kwoty. Po raz pierwszy daninę najbogatsi podatnicy zapłacą od dochodów uzyskanych w 2019 roku. W efekcie do funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych trafi w 2020 roku 1,15 mld zł. Razem z częścią składki na fundusz pracy rząd przeznaczy w ramach funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych 1,8 mld zł.

Pakiet społecznej odpowiedzialności przewiduje też  szereg działań i projektów wspierających osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Do końca listopada br. mają zostać przeprowadzone szerokie konsultacje społeczne w tym zakresie.

Dostępność+ ma dwa podstawowe wymiary. Pierwszy z nich – bardziej uniwersalny i długofalowy – zakłada, że państwo w swoich działaniach będzie zawsze uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Drugi wymiar – bezpośredni – to w praktyce bieżące i planowane inwestycje (budowlane, transportowe, technologiczne) polegające na modernizacji i poprawie infrastruktury, przestrzeni, środków transportu, stron internetowych czy usług, tak aby były dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na realizację programu „Dostępność+” w perspektywie 2018-2025 przeznaczono 23 mld zł. Źródłami finansowania są fundusze europejskie, fundusze norweskie i EOG oraz publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON).

Powiązane
Scroll to Top