Lublinianin w zarządzie PKP S.A. - wlubelskim.pl

Lublinianin w zarządzie PKP S.A.

Tomasz Miszczuk został członkiem zarządu Polskich Kolei Państwowych.


25 lipca Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP S.A. powołało do składu Zarządu spółki Tomasza Miszczuka.

Tomasz Miszczuk jest absolwentem studiów prawniczych. W latach 2001-2005 odbył studia doktoranckie na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2004-2016 zajmował różne stanowiska w radach nadzorczych spółek samorządowych i zarządach stowarzyszeń wspierających rozwój regionalny, m.in. w zakresie infrastruktury. W latach 2005-2006 był wicemarszałkiem województwa lubelskiego. W latach 2008-2015 zajmował stanowisko prezesa Instytutu Technologii Administracji Publicznej, gdzie odpowiadał m.in. za opracowanie planów
i strategii transportu i rozwoju oraz realizowanie projektów doradczych w zakresie zamówień publicznych i funduszy unijnych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw wielu branż. Prowadził również analizy procesów prywatyzacji spółek Skarbu Państwa, w tym m.in. PKP Energetyka. Od stycznia 2016 pełni funkcję prezesa zarządu PKP Informatyka spółka z o.o.

Razem z Miszczukiem do zarządu kolejowej spółki powołano też Krzysztofa Golubiewskiego. Prezesem PKP S.A. pozostaje Krzysztof Mamiński, a w całym zarządzie pozostają również Andrzej Olszewski i Mirosław Antonowicz.

red.

fot. twitter.com