Tomasz Miszczuk został członkiem zarządu Polskich Kolei Państwowych.


25 lipca Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP S.A. powołało do składu Zarządu spółki Tomasza Miszczuka.

Tomasz Miszczuk jest absolwentem studiów prawniczych. W latach 2001-2005 odbył studia doktoranckie na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2004-2016 zajmował różne stanowiska w radach nadzorczych spółek samorządowych i zarządach stowarzyszeń wspierających rozwój regionalny, m.in. w zakresie infrastruktury. W latach 2005-2006 był wicemarszałkiem województwa lubelskiego. W latach 2008-2015 zajmował stanowisko prezesa Instytutu Technologii Administracji Publicznej, gdzie odpowiadał m.in. za opracowanie planów
i strategii transportu i rozwoju oraz realizowanie projektów doradczych w zakresie zamówień publicznych i funduszy unijnych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw wielu branż. Prowadził również analizy procesów prywatyzacji spółek Skarbu Państwa, w tym m.in. PKP Energetyka. Od stycznia 2016 pełni funkcję prezesa zarządu PKP Informatyka spółka z o.o.

Razem z Miszczukiem do zarządu kolejowej spółki powołano też Krzysztofa Golubiewskiego. Prezesem PKP S.A. pozostaje Krzysztof Mamiński, a w całym zarządzie pozostają również Andrzej Olszewski i Mirosław Antonowicz.

red.

fot. twitter.com

Powiązane
Scroll to Top