Kukiz '15 poparło referendum i pytania prezydenta Dudy - wlubelskim.pl

Kukiz ’15 poparło referendum i pytania prezydenta Dudy

Posłowie Kukiz ’15 popierają referendum i przedstawione przez prezydenta Andrzeja Dudę pytania.

– Kukiz ’15 jest ruchem konstytucyjnym. Weszliśmy do polityki po to, żeby zmienić ustrój i dzięki tym pytaniom referendalnym robimy krok we właściwym kierunku – podkreślił na konferencji prasowej w Sejmie marszałek Stanisław Tyszka.

Wśród dziesięciu pytań referendalnych przedstawionych przez Prezydenta Andrzeja Dudę, znalazły się trzy rekomendowane przez Klub Kukiz ’15. Posłowie wyrażają zadowolenie z wyboru pytań, ponieważ są one niezwykle ważne dla obywateli.

– Te główne pytania czynią referendum naprawdę konstytucyjnym – wyjaśnił marszałek Tyszka.

Posłom zależało na pytaniach o jednomandatowe okręgi wyborcze, na które w 2015 r. zagłosowało ponad milion Obywateli. Zaznaczają, że tak funkcjonują najpotężniejsze Państwa świata, więc również Polacy powinni móc skorzystać z takiej ordynacji i być reprezentowanym przez godnych przedstawicieli.

– Dziękujemy Panie Prezydencie za te pytania. Pokazał Pan, że jest Prezydentem nie jednej opcji politycznej, ale Prezydentem wszystkich Polaków – skomentował poseł Łukasz Rzepecki.

Posłowie podkreślają, że pytania są ważne i w ich ocenie bardzo dobre.

Klub Kukiz ’15 będzie popierał referendum, ponieważ od początku wspierał inicjatywy dotyczące obywateli Polski.

Poseł Jakub Kulesza zapewnił o pomocy w promocji referendum. – Kluby Młodych Kukiz ’15 są w trakcie uruchamiania serwisu jakakonstytucja.pl, na którym członkowie będą zachęcać do udziału referendum i wspierać inicjatywy dobre dla Obywateli kraju – dodał poseł Kukiz ’15.

Jakie pytania proponuje prezydent?

W piątek w Senacie został złożony projekt postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego – w dniach 10-11 listopada 2018 r. – dotyczącego zmian w konstytucji.

– W ostatecznej propozycji jest 10 pytań, m.in. czy Polacy są za uchwaleniem nowej konstytucji, czy są za systemem prezydenckim, gabinetowym czy pozostawieniem obecnego modelu – mówił w piątek Andrzej Duda przedstawiając pytania referendalne.

Prezydent podkreślił, że chciałby, żeby w referendum było nie więcej niż 10 pytań; jak dodał kilka tygodni temu przedstawił 15 pytań mówiąc, że chciałby, aby ta liczba została ograniczona właśnie do 10, ale żeby pytań pod dyskusję poddano trochę więcej. – Ten sposób postępowania, to oddanie sprawy w ręce Polaków, to jest zmiana dotychczasowego paradygmatu. Poprzednia konstytucja została napisana przez elity prawnicze, przez elity prawnicze wydyskutowana i dopiero wtedy przedstawiona ludziom do akceptacji, kiedy była już gotowa. Chcę, żeby było odwrotnie – chcę, żeby to ludzie podyktowali prawnikom, tym elitom prawniczym, jakiej konstytucji w Polsce chcą. Dla mnie to jest przede wszystkim decyzja obywateli – mówił prezydent.

PYTANIA REFERENDALNE

Czy jest Pani/Pan za:

  • uchwaleniem nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?
  • uchwaleniem zmian w obowiązującej Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.?
  • pozostawieniem Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. bez zmian?

Czy jest Pani/Pan za unormowaniem w Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na wniosek co najmniej 1 000 000 obywateli, oraz za tym, by wynik takiego referendum był wiążący, gdy weźmie w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania?

Czy jest Pani/Pan za:

  • systemem prezydenckim, tj. wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji wybieranego przez Naród Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej?
  • systemem gabinetowym, tj. wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji Rady Ministrów i jej Prezesa oraz wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Zgromadzenie Narodowe?
  • utrzymaniem obecnego modelu władzy wykonawczej?

Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym unormowaniem wyborów posłów na Sejm RP:

  • w jednomandatowych okręgach wyborczych (system większościowy)?
  • w wielomandatowych okręgach wyborczych (system proporcjonalny)?
  • przy połączeniu obu tych metod (system mieszany)?

Czy jest Pani/Pan za podkreśleniem w Konstytucji RP znaczenia chrześcijańskich źródeł Państwowości Polskiej oraz kultury i tożsamości Narodu Polskiego?

Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym unormowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i NATO, z poszanowaniem zasad suwerenności Państwa oraz nadrzędności Konstytucji RP?

Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski?

Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem ochrony rodziny, macierzyństwa i ojcostwa, nienaruszalności praw nabytych rodziny (takich jak świadczenia z programu 500+) oraz uprawnień do szczególnej opieki zdrowotnej kobiet ciężarnych, dzieci, osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku?

Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnej ochrony: pracy jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej oraz prawa do emerytury, nabywanego w ustawowo określonym wieku (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn)?

Czy jest Pani/Pan za uregulowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?