Gotowi, by służyć Ojczyźnie - wlubelskim.pl

Gotowi, by służyć Ojczyźnie

W niedzielę, 15 lipca, 224 ochotników w Dęblinie i Radzyniu Podlaskim złożyło uroczystą przysięgę na sztandar 9 Pułku Piechoty Legionów AK.

Nowo zaprzysiężeni żołnierze zasilą szeregi 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Obrona Terytorialna w naszym województwie liczy już ponad 2600 żołnierzy i wciąż powiększa swoje szeregi.

154 żołnierzy – ochotników w Dęblinie i 70 w Radzyniu Podlaskim, wypowiedziało w niedzielę słowa przysięgi wojskowej i tym samym wyraziło swoją gotowość, by służyć ojczyźnie i lokalnej społeczności. Obie uroczystości licznie zgromadziły przedstawicieli władz samorządowych, środowisk kombatanckich, rodziny żołnierzy i mieszkańców.

Obecny na uroczystościach płk Artur Dębczak zastępca dowódcy WOT, odczytał list szefa MON Mariusza Błaszczaka, skierowany do żołnierzy składających przysięgę. Wypowiadając rotę przysięgi wojskowej dołączacie do grona żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej – obrońców Ojczyzny i Narodu. Wchodzicie w skład Wojsk Obrony Terytorialnej – nowej formacji naszych Sił Zbrojnych, która w wymierny sposób uzupełnia potencjał obronny Polski. – napisał w liście minister Mariusz Błaszczak.

To już kolejna przysięga żołnierzy 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, potwierdzająca, że Wasza Brygada rośnie w siłę. Od dziś będziecie wśród tych, których zadaniem jest bronić Waszej „Małej Ojczyzny” przed zagrożeniami militarnymi, ale co równie ważne, Waszym obowiązkiem będzie skuteczne i szybkie wspieranie oraz chronienie lokalnej społeczności w sytuacjach kryzysowych i w przypadku pojawienia się klęsk żywiołowych. Dzięki Waszej służbie, Wasz region będzie bezpieczniejszy i bardziej odporny na zagrożenia. – zaznaczył minister Błaszczak.

Dodatkowo szef ON podziękował żołnierzom – ochotnikom za decyzję wstąpienia w szeregi lubelskiej brygady. Decyzja ta w sposób wymierny przyczyni się do wzmocnienia Waszego regionu i całego kraju. – napisał minister Błaszczak.

Przysięgi w Dęblinie i Radzyniu Podlaskim były ukoronowaniem szkolenia podstawowego, tzw. „szesnastki”, które rozpoczęło się 30 czerwca br. Podczas tych ćwiczeń lubelscy Terytorialsi uczyli się praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, taktyki, łączności i topografii. Intensywne szkolenia odbywały się na obiektach wojskowych w Białej Podlaskiej, Dęblinie, a także w terenie.

Nowo zaprzysiężeni żołnierze już niebawem rozpoczną kolejne szkolenia. Cały proces szkoleniowy Terytorialsów trwa 3 lata i odbywa się przede wszystkim w systemie weekendowym. Pozwala to w sposób optymalny pogodzić życie zawodowe, rodzinne, czy też naukę ze służbą wojskową.