Zakład Karny w Opolu Lubelskim świętował swoje 10-lecie - wlubelskim.pl

Zakład Karny w Opolu Lubelskim świętował swoje 10-lecie

W tym roku minęło 10 lat od wydania historycznego dla Opola Lubelskiego zarządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie utworzenia zakładu karnego w tym mieście.

W kwietniu ubiegłego roku, ówczesny dyrektor Zakładu Karnego, płk Leszek Wojciechowski uznał dziesiątą rocznicę za właściwy moment do rozpoczęcia starań o nadanie sztandaru jednostce, powołując Komitet Fundatorów Sztandaru dla Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

Realizacja planów przypadła w udziale obecnemu dyrektorowi, ppłk. Andrzejowi Fereńcowi oraz jego zastępcom: ppłk. Jackowi Wróblowi i ppłk. Grzegorzowi Muzyczukowi.

Uroczystość odbyła się 15 czerwca, a do świętowania zaproszono mieszkańców Opola Lubelskiego.

Obchody uroczystego nadania sztandaru oraz jubileuszu 10–lecia jednostki miały charakter otwarty umożliwiając w ten sposób wzięcie w nich mieszkańcom miasta. Rozpoczęło się od mszy świętej z udziałem asysty honorowej SW w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny w Opolu Lub. Nabożeństwo odprawione zostało przez biskupa Józefa Wróbla, ordynariusza Diecezji Lubelskiej. On też dokonał poświęcenia sztandaru, którego chrzestnymi zostali: Gabriela Teresińska-Pruchniak – zastępca burmistrza Opola Lubelskiego, Zenon Rodzik – starosta opolski i sam biskup. Msza została ubogacona oprawą muzyczną w wykonaniu chóru funkcjonariuszy Służby Więziennej prowadzonego przez kpt. Mirosława Radlińskiego. Centralnym miejscem jubileuszu jednostki i nadania sztandaru był plac apelowy przed Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim. Przemarszowi towarzyszyła Orkiestra Wojska Polskiego z Lublina, poczty sztandarowe ze wszystkich jednostek okręgu lubelskiego oraz kompania honorowa prowadzona przez dowódcę uroczystości, mjr. Kamila Gierobę.

– To nieopisany zaszczyt i jednocześnie wielkie zobowiązanie – tymi słowami ppłk Andrzej Fereniec, dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim zwrócił się do uczestników uroczystości. Jej rangę podkreśliła obecność gości z gen. Jackiem Kitlińskim, Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej, na czele. Swoją obecnością zaszczycili również: prawosławny arcybiskup lubelski i chełmski, który na placu przed zakładem karnym dokonał ponownego poświęcenia sztandaru, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie, ppłk Krzysztof Stefanowski, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, starosta opolski Zenon Rodzik oraz burmistrzowie i wójtowie okolicznych miast i miejscowości, dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego, reprezentanci Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, przedstawiciele współpracujących z jednostką firm i przedsiębiorstw. Obecni byli funkcjonariusze oraz pracownicy Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

Sztandar w momencie szczególnym

– Z dumą podkreślamy, iż jesteśmy jedyną jednostką penitencjarną, która już po 10 latach funkcjonowania doczekała się honoru, jakim jest nadanie własnego sztandaru – zauważa dyrektor jednostki ppłk Andrzej Fereniec.

Dziesiąta rocznica istnienia ZK w Opolu Lubelskim jest jubileuszem skłaniającym do wielu refleksji również ze względu na wpisanie go w rocznicę 600-lecia Opola Lubelskiego, 100-lecia odzyskania niepodległości i w roku poprzedzającym 100-lecie istnienia Służby Więziennej.

zdjęcia: por. Beata Fronczek, kpt. Roman Kowal