Nowy konsultant wojewódzki z epidemiologii - wlubelskim.pl

Nowy konsultant wojewódzki z epidemiologii

Maria Jolanta Korniszuk została konsultantem wojewódzkim w dziedzinie epidemiologii. Kadencja konsultanta potrwa pięć lat.

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczył dr n. med. Marii Jolancie Korniszuk akt powołania na stanowisko  konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie epidemiologii. Dr Korniszuk przez ostatnią kadencję tę funkcję pełniła. – Sprawdziła się doskonale na tym stanowisku. Jest świetnym specjalistą w zakresie epidemiologii. Tutaj doświadczenie i przygotowanie  jest niezwykle ważne – powiedział wojewoda Czarnek.

Dr n. med. Maria Jolanta Korniszuk ukończyła Akademię Medyczną w Lublinie. Posiada tytuły specjalisty pielęgniarstwa epidemiologicznego oraz specjalisty epidemiologa. Aktualnie jest państwowym inspektorem sanitarnym MSWiA na obszarze województwa lubelskiego. W swojej karierze zawodowej pracowała m.in. w ZOZ w Świdniku na oddziale wewnętrznym, oddziale intensywnej opieki kardiologicznej Szpitala Miejskiego w Świdniku.

Dr Korniszuk od 1997 roku jest nauczycielem akademickim, autorem i współautorem programów kształcenia podyplomowego w zakresie pielęgniarstwa epidemiologicznego oraz dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania. Ponadto jest członkiem m.in. Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych oraz Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa.