Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa – Lublin idą pełną parą. Na stacji Dęblin powstają m.in. nowe perony i przejście podziemne dla pieszych. Nad rzeką Wieprz trwa budowa 170 metrowego mostu.


O postępach w pracach mówiono podczas konferencji zorganizowanej na placu budowy.

– Trasa nr 7 z Lublina do Warszawy pozwoli nam docelowo dowieść towary i pasażerów w ciągu 90 minut na dworzec centralny w stolicy. Jesteśmy w Dęblinie na odcinku, który jest niezwykle istotny dla tej inwestycji. Nie ma przesunięć w pracach budowlanych, które zagrażałyby realizacji całości inwestycji w terminie. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem – powiedział wojewoda Przemysław Czarnek.

Efektem prac będzie zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa podróżnych oraz skrócenie czasu przejazdu. Wartość inwestycji na stacji Dęblin wynosi ok. 145 mln zł.

Dęblin zmienia się dla pasażerów

Na stacji w Dęblinie trwa przebudowa peronów. Docelowo wybudowane zostaną trzy nowe, w tym dwa wyspowe oraz jednokrawędziowy. Nowe perony zyskają funkcjonalne wiaty, ławki, zegary, oświetlenie i tablice informacyjne. Będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, a ścieżki dotykowe ułatwią poruszanie się osobom niedowidzącym. Rowerzyści skorzystają ze specjalnych stojaków na rowery.

Nieopodal dawnego dojścia do peronów w poziomie szyn powstaje przejście podziemne, wyposażone w wygodne pochylnie i trzy windy osobowe, które zapewnią podróżnym bezpieczne dotarcie do pociągu. Równolegle odbywa się wymiana sieci trakcyjnej i torów.

Trwa budowa lokalnego centrum sterowania, które zapewni bezpieczny i sprawny ruch pociągów. W nowym obiekcie znajdą się nowoczesne systemy komputerowe umożliwiające zdalne sterowanie urządzeniami infrastruktury kolejowej.

W Dęblinie kończy się budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Balonna. Obiekt został poszerzony, co zapewnia bezpieczny, bezkolizyjny ruch samochodowy w obie strony. Nowy wiadukt pozwoli na sprawny przejazd pociągów z większą prędkością.

Modernizowany będzie również przejazd kolejowy (kat. A) przy ul. Tysiąclecia. Modernizacja odbywać się będzie w okresie wakacyjnym. Ruch drogowy zostanie przekierowany na wiadukt w ciągu ul. Warszawskiej. Ruch pieszy będzie utrzymany. Planowane zakończenie prac torowych na stacji w Dęblinie to grudzień 2018 r.

Kolej na most

Budowa nowego mostu nad rzeką Wieprz to jedno z najbardziej skomplikowanych technicznie zadań w całym projekcie modernizacji linii kolejowej Lublin – Warszawa. Po modernizacji obiekt zapewni bezpieczny przejazd pociągów pasażerskich oraz umożliwi kursowanie ciężkich składów o nacisku 221 kN/oś. Jednocześnie pod mostem będzie przejście dla dużych zwierząt.

Na przełomie kwietnia i maja zakończyło się nasuwanie nowej trójprzęsłowej konstrukcji mostowej o długości 170 m. Most był przesuwany po łożyskach przy pomocy siłowników hydraulicznych. Szeroki na 22 m obiekt jest osadzony na wyremontowanych podporach i odpowiednio przebudowanych przyczółkach. Stalowa konstrukcja waży blisko 1000 ton.

Obok powstanie bliźniacza konstrukcja, którą zostanie poprowadzony drugi tor. Oba tory zostaną wykonane na osobnych przęsłach i na wspólnych podporach. Realizacja tego zadania rozpocznie się po 10 czerwca br.

Projekt pn. „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, odcinek Pilawa – Dęblin w km 55.600 – 107.283 etap I” jest największym projektem w Krajowym Programie Kolejowym. Inwestycja jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość całego projektu wynosi ponad 3,4 mld zł, z czego kwota dofinansowania unijnego POIiŚ wynosi ponad 2,9 mld zł.

Powiązane
Scroll to Top